Rólunk

...a nagyvilágban
 
A Tudományos Akadémia Illyés Gyula Archívumában és Műhelyében, november végén bemutatásra került a skandináviai magyar irodalmi és művészeti folyóirat és könyvsorozata: az Ághegy Könyvek. A sorozat nemrég megjelent két kötete: az Erdélyi Szépmíves Céh  Emlékkönyv (1924-1944, 1990-1995 és  a Søren Kierkegaard kezdőknek bemutatásában részt vettek: Tar Károly író, az Ághegy és a könyvsorozat szerkesztője, Bartha István a folyóirat munkatársa, Aniszi Kálmán író és Nagy Zoltán a kötetek kiadója. Bevezetőt mondott: Pomogáts Béla irodalomtörténész, az archívum tudományos vezetője, az est házigazdája.
 Szervezte a Székely Ház Közhasznú Alapítvány és a Illyés Gyula Archívum. Kapcsolattartó: Stauder Mária (1) 321 11 41
A könyvbemutató alkalmat teremtett arra, hogy az Ághegy szerkesztője Áprily Lajos  Fa vagyok című versének az alkalomhoz igazított változatával köszöntse Pomogáts Bélát, az erdélyi magyar irodalomban fölöttébb jártas irodalomkritikust 75. születésnapja alkalmából:
Ködöt lehel a virradat / s október széljárása zordon. / A szélben hetvenöt ágamat, / koronám hajladozva hordom.
 
 

Mindenkit szeretettel látunk az Ághegynek ítélt Ex Libris-díj átadásán,
szeptember 30-án, *szerdán* este hat órakor a stockholmi Magyar Házban, az Önképzőkörön,
október elsején, *csütörtökön* délben az Idős Magyarok Otthonában és
október 2-án, *pénteken* este a Katolikus Körben, a stockholmi Magyar Házban.
*Ághegy- Liget Baráti Társaság*

"Skandináv est" Budapesten a Magyarok Házában. Megjelent az "EuroAstra Internet Magazin"-ban, olvasható  itt

"Szókratész volt az apám. Nem jegyezte fel a történelem, hogy hányszor itta ki a méregpoharat. Leg­utóbb a múlt század közepén, amikor a régi szokások elhalványultak, íté­let nélkül, sunyin csempészték a kifőzde asztalára azt a poharat, amit nem a halál tudatában, hanem nyárvégi szomjúságában, a kissé elsózott pörkölt után mohon fölhajtott. Az öregség küszöbéhez illően kopaszodott, és maga sem volt híjával az olyan közmondásoknak miszerint:
Húz az öreg az öreghez!
Egyik holló ne vájja ki a másik szemét!
Hasonló a hasonlónak örül!" Tovább olvasható: itt
 


 
 

 

A beszélgetés további részlete itt olvasható.

Tar Károlynak, a Magyar Írószövetségnél készült interjúját 2009.07.19-én sugározta a Kossuth Rádió (Vasárnapi Újság). Meghallgatható/olvasható - Itt

Kossuth Rádió, Határok nélkül - a kulturáról (2009.08.01), benne Tar Károly is: - itt
A koppenhágai Magyar Nagykövetség az Ághegy-Liget Baráti Társasággal közösen irodalmi esetet rendezett a Nagyköveti Rezidencián 2008. november 14-én.


Kérdőív – Nyomtatott sajtó

 1. Sajtótermék neve: Ághegy, skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam
 2. Megjelenésének gyakorisága: félévenként a világhálón (kétévenként öt szám egybekötve nyomtatásban)
 3. Megjelenésének időpontja:
 4. Megjelenés helye, terjesztési körzet: Skandinávia -Budapest
 5. Megjelenés terjedelme:számonként 160-200 oldal (eddig 3640 folyamatosan számozott, nyomtatott oldal)
 6. Példányszáma: 200-600
 7. Sajtótermék ára: nyomtatási önköltség (60-113 svéd korona)
  1. Példányonként:
  2. Előfizetés esetén:
 8. Saját honlappal rendelkezik-e: www.hhrf.org/aghegy
 9. Amennyiben rendelkezik saját honlappal, annak milyen a látogatottsága: nincs
 10. Amennyiben rendelkezik saját honlappal kérem foglalja össze, milyen célt szolgál a honlap: a folyóirat folyamatos, ingyenes megjelenését
 11. Szerkesztőség székhelye: Lund, Landsdomarev. 1, 222 40 Sweden
 12. Szerkesztőség létszáma: egy szerkesztő
  1. Ebből teljes foglalkoztatású:
  2. Részmunkaidős:
  3. Önkéntes: váltakozó számban, néhány munkatárs
 13. Röviden mutassa be a szerkesztőség szervezeti struktúráját: Szerkesztő: Tar Károly, helyettes: Kovács Ferenc (Oslö) Honlapszerkesztő: Sándor Attila
 14. Szerkesztőség infrastrukturális helyzete: a szerkesztő lakása
  1. Helyiségek: saját/bérelt
  2. Eszközökkel való ellátottság:
 15. Anyagi helyzet: nincs
  1. Éves költségvetés nagyságrendje:
  2. Bevételi források típusai:
  3. Kiadási tételek típusai (pl: munkaügyi, rezsi, jogdíj):  
 16. Kiadás: önálló kiadás/ más kiadó
 17. Más kiadó esetén, annak megnevezése: KÖZDOK Bp. nyomtatja
 18. Más kiadó esetén kérem, jellemezze a kiadóval való kapcsolatát:
 19. A sajtótermék tulajdonosa: Tar Károly
 20. Jellemezze röviden más sajtótermékkel, illetve elektronikus médiummal való kapcsolatát:
 21. Jellemezze röviden magyarországi intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolatát: A folyóirat a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának erkölcsi támogatását élvezi.
 22. Jellemezze röviden az adott ország intézményeivel, szervezeteivel való kapcsolatát: A folyóirat baráti köre, a szerkesztő által alapított virtuális Ághegy-Liget Baráti Társaság tagja a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének ( 35 gyesület) és a Lundi Bevándorlók Szövetségének (28 egyesület)
 23. Célközönség meghatározása:A baráti Társaság 160-500 lehetséges tagot számlál. Ebből fokozatosan növekvő számban 350 alkotó, a többi olvasó, előfizető 30-45 tag.
 24. Az olvasóközönséggel való kapcsolattartás jellemzése, az interaktivitás mértéke: Évenként 4-5 különféle találkozón, az északi országok Magyar nagykövetségein is - bemutatjuk újabb számainkat, köteteinket.
 25. Foglalja össze röviden az elmúlt négy-öt év legfontosabb témáit: Az eddig megjelent, öt-öt számot tartalmazó öt kötet mindenikében egy-egy regényt vagy regényfordítást közöltünk, ezzel biztosítva a folyóirat olvasmányosságát. Sorozatban közöljük Szente Imre sajátos Kalevala fordítását, amelyben használja a 15. Magyar magánhangzót, a zárt ë-t. Hangsúlyozottan gondot fordítunk hídszerepünk elmélyítésére: svédből, norvégból, dánból, finnből közlünk irodalmi fordításokat és dolgozatokat a magyar irodalom skandináviai jelenlétéről. A Rügyek rovatban felfedezettjeink első közlését biztosítjuk. Indítottuk az Ághegy Könyvek sorozatot, most adjuk nyomdába nyolcadik kötetünk, amely lehetővé teszi, hogy a szerkesztő önzetlen szakmai segítséget (stilizálás, tördelés, korrektúra) nyújtson a szerzőknek.
 26. Foglalja össze röviden a sajtótermék
  1. rövid történetét: 2000-ben indult a Magyar Liget irodalmi rovatának kiterjesztéseként, alkotói gárdája folyamatosan növekszik.
  2. szellemiségét: Az alkotások felkarolásával az értelmiség szolgálatát kívánja serkenti a szórványmagyarság nyelvében és kultúrájában való megmaradásáért folytatott mindennapi küzdelmeiben.
  3. ideológiai, világnézeti meghatározottságát: A közművelődést feladatát szeretné a közösségi élet építésében hangsúlyossá tenni.
  4. kitűzött célját/feladatát: Mintegy ötven szám, kb. tíz öt-öt számot tartalmazó kötetben az északi országokban élt, élő és alkotó magyarok antológiája kíván lenni.