Folyóirat

Lundi Lap  
 
A lundi magyarok független lapaja. Alapította 1996-ban és szerkesztette: Tar Károly.
 
 
„A Lundi Lap kezdetei 1996 végére tehetők, két évig majdnem mindig havi rendszerességgel jelent meg, s jutott el a mostani 45. számáig olyanformán, hogy része a nyolc esztendővel ezelőtt alapított Magyar Liget című dél-svédországi lapnak, amely nyolc város magyarjainak lapja kívánt lenni. Erre azért volt szükség akkor, mert élt még a lehetőség, hogy városonként támogatást nyerjenek ezek a kis lapok. Ennek megszerzését tűzte ki célul a Lundi lap Baráti Társaság, amely röviddel alakulása után száznál több tagot számlált. Sajnos a vezetőség nem volt kitartó a városvezetéstől kieszközlendő szerény támogatás, papírmunkát is igénylő intézkedéseiben. A nyomdai költségek meghaladták a tagság lehetőségeit, a Társaság nem, de a lap néhány önzetlen segítő és a Lundi Magyar Kultúrfórum időnkénti segítségével továbbra is változó gyakorisággal megjelent, amíg a jelenlegi negyedévenkénti kiadása állandósult.
Munkatársai hiszik, hogy a lap körüli évtizedes tevékenységük közhasznú volt és lesz a jövőben is, amikor a szerkesztőváltással munkatársi gárdájának fiatalítása folytatódik.
A Tíz éves a Lundi lap című emlékeztető írás a Magyar Liget 2007/3-as számából.
 
*
 
Magyar Liget
 
 
A dél-svédországi magyarok családi lapja
Honlapja itt.
Alapította 1999-ben Tar Károly. 2007-től, fokozatosan Lőrinczi-Borg Ágnesnek adta át a lap szerkesztését. Főmunkatárs:  Dr. Békássy N. Albert; Kovács Ferenc; Tar Károly
 
 
Szerkesztő:

Tar Károly

tar.karoly@gmail.com


Munkatársak:

Dr. Bartha István - bartaekokorro@glocalnet.net

Dr. Békássy N. Albert - albert@refnet.cz ;

Lőrinczi-Borg Ágnes - agnesborg@yahoo.se;

Mészáros Márta - marta.mesaros@hotmail.com

Fiókszerkesztőségek:

Koppenhága: Baják K-Zsuzsanna - bajakzsu78@gmail.com

Malmö: Dr. Szalontai Éva - evaszal@axelero.hu
Oslo: Kovács Ferenc - ferenc.kovacs@media.uio.no

Stockholm: Moritz László -  laszlo.moritz@spray.se

Skócia: Böszörményi Zoltán - boszorke@googlemail.com

Budapest: Aniszi Kálmán - aniszi_kalman@g51.kibernet.hu

Nimes: Tar Imre Charles- charlesnimes@yahoo.fr

Az aláírt írásokért a szerzők felelősek.

A szerkesztőség a beküldött írások magyarítását kötelességének tartja.

A lapot a skandináviai magyar egyesületek és jóakaróink

sokszorosítják és terjesztik.

Lapunk a világhálón: http://magyarliget.hhrf.org

ISSN 1404-7780     
 
*
 
Ághegy
 
 
 
Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam
Honlapja itt
Alapítószerkesztő: Tar Károly
 
Munkatársak:
Békássy N. Albert, Kovács Ferenc (szerkesztő helyettes),  
Maros Miklós, Molnár István,  Szente Imre,
Mayer Hella és Vály Sándor (képzőművészeti tanácsadók).
Honlapszerkesztő: Sándor Attila
 
Nyomtatásban:
I. kötet 1.-5 szám (1- 644 oldal) 2004 - NIS Kiadó, Kolozsvár
II. kötet 5-10. szám (645- 1354 oldal) 2004 – Z-Press Kiadó Kft. Budapest
III. kötet 10-15. szám (1355-1978 oldal) 2006 – Kaloprint Kft. Kalocsa
IV. kötet 15-20- szám. (1979- 2656 oldal) 2008 – KÖZDOK Budapest
 
*
ÖVER GRÄNSER (HATÁROKON ÁT) 
 
 
Kéthavonként megjelenő, a beilleszkedést elősegítő egyesületek szövetségének, svéd nyelvű lapja (LIFS - Lunds Integrations Främjande Samarbetsorganisation) lifs.org/tidskrifter Telefon: 046-374404.
Főszerkesztő és layout: Károly Tar, kiadó: Awad Abdallah
Szerkesztők: Agnes Borg, Béla Fodor, Rolf Nilsén
Olvasószerkesztő: Anders Koós
 
*
 
Rádió
 
Liget Rádió
 
A lundi bevándorlók egyesületeinek szövetsége (LIFS) Över Gränser (Határokon Át)című rádiójának magyar nyelvű adása. Alapította, az Ajtony László indította magyar adásnak nevet adva: Tar Károly, és szerkesztette 2007-ig, a Magyar Liget hangos kiadásaként, a Lundi Magyar Kultúrfórum szolgálatában. 2007-től Boross Katalin a szerkesztő.
 
*
 
Ághegy Rádió

–   a LIFS honlapján, a Radio cím alatt, a különböző nemzetiségi adások sorában az Ághegy Rádió
 
 
A lundi bevándorlók egyesületeinek szövetsége (LIFS) Över Gränser (Határokon Át) című rádiójában, az Ághegy-Liget Baráti Társaság magyar irodalmi és művészeti adása. Minden szombaton 16-tól 17-óráig és a világhálón lifs.org/radio címen.
 
Szerkeszti: Tar Károly.
Munkatársak: Aluuan Gabriella és  Lőrinczi Ágnes.
 
„A LIFS Över Gränser Rádió magyar adása  mellett (Liget Rádió), beindult az  Ághegy Rádió. Minden szombaton 16 órai kezdettel. az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam hangos kiadását hallhatják az  FM 99,1 MHz hullámhosszon. Versek, novellák, folytatásos regény követik egymást a műsorban. Jelenkori írók, költők és művészek, a skandináviai értelmiségi élet jeleseit mutatja be az adás. Lesz rádiójáték, interjú, beszélgetések, svédországi magyar zeneszerzőktől műveiből ízelítő.” - részlet  a Magyar Liget , 2007/3 lapszám 20. oldali írásából
 
Az Ághegy Rádió adásai

1. A szerkesztő köszöntője ● Lőrinczi Ágnes versei ● A táncházmozgalom harminc éve - Fodor Bélával
2. Beszélgetés Lázár Rozi kristianstadi festőművésszel
3. Emlékezés a Liget Rádió karácsonyi műsorára. Közreműködik Bengsson Benjámin és Bengtsson Emma. ● Hjalmar Söderberg: Jézus Brabbás című regényét felolvassa Aluuan Gabriella. Fordította Szente Imre: 1. rész  Maros Miklós: Aurora
4-
Beszélgetés Veress Máriával és Csillag Jánossal  ● Jézus Brabbás 2. rész
5.
Elment Dusa Ödön: Tar Károly visszaemlékezése ● Beszélgetés Dohi Alexel, Dusa Ödön barátjával
6.
Március 15.- A szerkesztő írása ● Cselényi László beszéde Lundban ● Beszélgetés Mayer Hella stockholmi festőművésszel ● Marosi Ilona énekel - Bemutatja Lőrinczi Ágnes ●: Jézus Brabbás  3. rész
7.
Szente Imre 85 éves – A szerkesztő beszélgetése a neves költővel ●: Jézus Brabbás 4. rész ● Ághegy hírek
8.
Tóth Kati különleges művészetet tanul Angliában - interjú  ●  Jézus: 5. rész
9.
Deák Csaba zeneszerző 75 éves ● Neufeld Robert verseit előadja Szacsvy László ●  Az Ághegy a Magyar Írószövetségben
10.
Maros Miklós egyfelvonásos operája: A bunda ● Tar Károly versiből olvas ● Deák Csaba: Glória
 
*
 
KÖNYVSOROZAT
 
 
Ághegy Könyvek
 
2007-ben indult könyvsorozat. Az Ághegy  kötetei egyenként öt-öt folyóirat számot tartalmaznak. Minden kötetetben olvasmányként egy-egy regényt talál az olvasó.
 
Szerkeszti: Tar Károly
A nyomtatás a szerzők anyagi támogatásával.
 
 
*
 
EGYESÜLET
A LUNDI LAP TÁRSASÁG
 
Lundi lap támogatására alapított baráti társaságot Tar Károly alapította 1998-ban. Elnök: Dr. Bartha István. Alelnök: Ajtony László és Fodor Béla. A Társaság az anyagiak és az ügyintézés elhanyagolása miatt, 2000-ben megszűntette tevékenységét.
 
*
 
ÁGHEGY-LIGET BARÁTI TÁRSASÁG
 
A két lap támogatására, Tar Károly kezdeményezésére, alakult virtuális egyesület - részletek itt.
Tiszteletbeli elnök: Tar Károly
Elnök: Mészáros Márta
Ügyvezető elnök és pénztáros: Lőrinczi Ágnes
Alelnök: Csillag János 
Titkár: Fodorpataki Mária
Magyarországi elnök: Dr Aniszi Kálmán
Norvégiai elnök: Kovács Ferenc
Dániai elnök: Lázár Ervin Járkáló; alelnök: Bajak K. Zsuzsanna
 
*
A Stockholmban bejelentett és a nyilvántartásban 802421-6841 számot viselő skandináviai Ághegy-Liget Baráti Társaság (Ághegy-Liget Vänskapsförening) a Lundban alapított, egykori Magyar Liget Társaság alapjaira építkezik, és az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam alkotóival, támogatóival és barátaival együtt több mint kétszáz lehetséges tagot számlál. Célja, az intézményes támogatást többnyire nélkülöző két lap éltetése, terjesztésének, népszerűsítésének és anyagi támogatásának szervezése, a magyar irodalmi és művészeti rendezvények, találkozások, együttlétek rendszeresítése a skandináv országokban.
A Társaságot, megalakulásának második évében, 2005. szeptember 5-én tagjai sorába fogadta a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége. A Társaság tagja a Lundi Bevándorlók Szövetségének (LIFS).
Aqua_isle by jimmy