Fordítás

Jégjelentés
 
 
Werner Aspenström (1918) a huszadik századi modern svéd líra egyik kimagasló tehetségű és jelentős alkotója volt. Életében közel ötven könyve jelent meg: verses-, novellás dráma-, esszé-, és publicisztikakötetek.
„Válasz egy megközelítő kérdésre
A tárgyak között, amelyek felkészítettek a világra
és megakadályozták, hogy szellemi lénnyé érjek.
Megemlítem a kisiskolások különleges sárga ceruzáját,
a félig teleírt keményfedelű kék füzetet,
egy csermelyt, aminek csilingelnie  kell,
egy sajnálatot, hogy ki kell fejezni
mindent, ami morajlott.
Morajlik.”
Részlet a kötetből.
Versek
Ister Kiadó, Budapest, 1999.
 
*

Dohi Alexandru: Altermundia

 
kötete románul, svédül és magyarul is megjelent. Ez utóbbi nemrég látott napvilágot Tar Károly fordításában. Idézünk  Lungu Aleaxandru előszavából:
 
„Dohi Alexandru különféle formában alkotja verseit, a szűkszavú jegyzettől a villámló zuhatag - költeményig, amelyben a szavak fenyegetően görögnek szakadatlanul. Így aztán, szövegei azt az érzést keltik az olvasóban, hogy nem mindig más költővel találkozott, hanem egy újjal, akit Dohi Alexandrunak hívnak. Ez az érzésem elmélyült, amikor az 1994-ben írt Altermundia hét részletét a Képzeletbeli népek lírájának kieszelt fordításai alcímmel megkaptam... Tulajdonképpen hét hasonló triptichonról van szó. Első része, amelyet a szerző a képzeletben talált képzelt kéziratnak nevez, elfelejtett sok ezeréves képírás újraalkotása. A vers ősrégi, az ember mielőtt megtanulta a betűvetést, a szót, rátalált annak módjára, hogy képzeletét formába öntse, felruházza. A második rész: a képzelt kézirat fonetikus megfogalmazása - jó rokona a madárnyelv játékos formájának, a ráolvasásoknak, a beszéd előtti gügyögésnek, de a darabos költeménynek, a hangokból álló lettrista szövegeknek. A harmadik rész: a képzelt kézirat képzelt fordítása az előbbi két rész átírása a mai kiejtés szerint. Minden hármas egység, látszólag rendellenes elemekből kialakított egyetlen egész, amely által a nem gáncsoskodó, a meglepetést kedvelő olvasó a vers rövidített, de nem csonkított történelmét követheti nyomon.”
 
Letölthető itt
 
*
Alexandru Dohi  Illatok könyve
 
Mottó:
Szagok emelkednek a szív országa fölé, ahol sziklák rothadnak.
(Cioran Emil)
A mennyország légvár.
(Renard Jules)
Semper aer spiritu aliquo movetur.
(Ifjabb Plinius)

"Noha, ritkán, amikor a kimerült zsivaj leomlik
a kárminselymek fehér mélységébe,
még rátalálok a szó szájára,
mely nedvesebb a szűzénél..."
 
Letölthető innen
 
*
 
 
Aqua_isle by jimmy