Munkáim

Vers

„Lapokba írt szövegeim
a Holdig érnek.
Könyveim
ahány fogam:
aranyozatlanok.
Hasznuk egy zsebben elférne.
Gazdaggá lettem.
A létben örvényem megkerestem.
Tapogatózom mai is.
Szemem befelé
nyílott
akaratlan.“
*
Regény

„ – Most nem olyan nyárra gondoltam, hanem ami bennünk van.
– Bennünk, ha úgy akarjuk, duruzsolhatna időnként egy kis kályha...
– Mivel tápláljuk, Tisztafej?
– A tulajdon lelkünkkel.
– De önmagunkért nem éghetünk!
– Persze, kellene valami...“
*
Kispróza

„Jó megfigyelők a borvizek „viselkedéséről“ meterológiai következtetéseket is le tudnak vonni. Ha gyalogtúráinkon megtöltjük kulacsainkat valamelyik ízes borvízforrás vizével, ne dugaszoljuk le légmentesen a kulacsot, mert a szénsav szétfeszítheti azt!“
*
Színjáték

Jókívánságok - Múvelődés - Bukarest
Tótágas -groteszk játék két részben - SZÍNHÁZ folyóirat
Tótágas - Színjátékok könyva - Erdélyi Kiskönyvtár
Száraz oázis - színjátéksorozat - Ághegy Könyvek
 
„BELÜGYIS (belelapoz a kezében lévő irattartóba) Vagy félszázan szerepelnek ezen a listán. Ismeri őket?
APA (elveszi a papírt, mormolva olvassa a névsort) Mindeniket ismerem.
BELÜGYIS Nagyszerű! Nem kérek lehetetlent, csak annyit, hogy adjon véleményezést róluk.
APA Minek?
BELÜGYIS Káderügy. A szokásos bürokrácia…Kell az irattartóba. Máskor is írt ilyet, amikor munkahelyi előléptetésről, felvételről volt szó… És amikor külföldi utat kérelmeztek ismerősei.
APA Rólam is gyűjtöttek véleményezéseket.
BELÜGYIS Na látja. Írjon néhány sort, például erről az emberről. (Egy névre mutat a listán)
(Részlet az Ismert katona című színjátékból)
*
Gyermekkönyv

„Óriás légy! Állj lábujjhegyre, nyújtsd magasra mindkét karod. Járd körbe a várad, a széket.”
*
Fordítás

Werner Aspeström - Jégjelentés -Osiris Kiadó
Dohi Alexandru: Altermundia -
Dohi Alexandru:Illatok könyve - Ághegy Könyvek
 
"A tárgyak között, amelyek felkészítettek a világra
és megakadályozták, hogy szellemi lénnyé érjek."
*
Közírás

„A Bethlen Gáborról elnevezett enyedi iskola kapujában mindig pillanatnyi zavart érzek. Talán azért, mert én mindig a kollégiumba lépek be ezen a kapun. A kollégium: tagjainak szellemi irányítást is adó diákotthon. Úgy tudom, és úgy hiszem, hogy a tanító- és óvónőképző esetében ez minden tekintetben pontosan így van. A jövendő tanítókat és óvónőket, itt Enyeden, elsősorban hivatástudatra nevelték, hogy a nevelői pálya beláthatatlanul nehéz útjára lépve, öntudattal, felelősségérzettel haladhassanak.”
*
Szociográfia

"Az utca lakói elfelejtették az esetet. A járda még most is megvan. És a páratlan oldalon azóta sincs végig járda. Az utca akkori lakói közül már kevesen élnek. A lucernást elfoglalta a gépgyár; a túlsó végén kezdődő Kardosfalvát elnyelte a város. Sok új ház épült az utcában. Kolozsvár széle Bács községgel határos, de a Királyhágó utca mégis külvárosi utca maradt. Az emberek szorgalmasak, de közel sem olyan lelkesek, mint annak idején, amikor a járda épült. Közösségi ügyekben buzgólkodó emberük nincs."
*
Kézikönyv

„Szeretettel üdvözlöm a messzi északon, Svédországban, Skandináviában élő magyart, aki kezébe veszi e füzetecskét. Sokak együttműködésével Tar Károly gyűjtötte hozzá a címszavakat, kereste ki a megfelelő tiszta szókínálatot különböző forrásokból és nem csekély mértékben saját gazdag erdélyi magyar szókincstárából, amit szívében, lelkében hordoz. Rám csupán az a feladat hárult, hogy munkája külalakját hozzáigazítsam a Magyarító könyvecskéhez, hiszen ezzel együtt válna igazán hasznossá. E füzet végén megtalálható ez utóbbinak ismertetője." (Dr. Molnos Angéla)
*
Antológia

Korunk, Körkép, Híradó, Határtalan Irodalom
*
CD

Tar Károly írásai és az Ághegy számai CD-n
Hangis könyv - Szerenád dobra cintányérra és más ütőhangszerkere
*
Folyóirat

Lundi Lap, Magyar Liget, Ághegy, Övergranser, Liget Rádió, Ághegy Rádió, Ághegy Könyvek, Ághegy-Liget Baráti Társaság, stb.
Aqua_isle by jimmy