Regény

Köszönöm, jól vagyok
 
Regény (a borítón Jónás György rajza)
 
 
„Az utcákat járom, rugdosom a havat. Tejszínhabot érzek a talpam alatt. Nagy pelyhekre, hosszú szériára állott az egész szürke égbolt. Láthatatlan futószalagok egyenletes ütemben szállítják a városra a csillagokat. Nekem is jut belőlük fekete szememre, sötét tüskéimre, hosszú orromra is. Rázom magamon a bundás kabátot. Figyelem: nem iksz a lábam. Hallgatom; nincs súrlódás, nem sziszeg a szövet a térdem között. Kirakat elé érek; tükréből vállas pacer néz vissza: nevet. – Ez én vagyok – mondom magamban –, ezt is megértem. Mert ez a fontos. Nem a falak, nem az akadályok, amelyek mindig is lesznek. Ahol én vagyok, ott úgyis előbb-utóbb zűr lesz. Mert mindenkivel összejövök... De hát én csinálom a felhajtást, akarom a cirkuszt?! Megszoktam már, hogy mindig baj van velem? Milyen ember vagyok én? Ki tudja, milyen ember vagyok?...
Rúgom a havat, mint egy gyermek. Dallamok ugrálnak bennem. – Viháncolnak a tagok –, gondolom. Nem szoktam énekelni, meg fütyörészni: most is ezeket hallgatom.
Részlet a regényből
Megjelent először az Igaz Szó, szépirodalmi folyóirat 9-10 számában, 1968-ban.
A Forrás sorozat legnagyobb példányszámban nyomtatott könyve. Az előszót író Bálint Tibort megfenyegették, a könyvet idős illegalisták összevásárolták Kolozsváron és elégették, közbejárásuk nyomán a szerzőt csaknem egy évtizedre, feketelistára helyezték.
Irodalmi Kiadó, Bukarest, 1969.
A teljes mű ide kattintva letölthető.
 
*
 
Nyári mese
 
 
Regény
„ – Most nem olyan nyárra gondoltam, hanem ami bennünk van.
– Bennünk, ha úgy akarjuk, duruzsolhatna időnként egy kis kályha...
– Mivel tápláljuk, Tisztafej?
– A tulajdon lelkünkkel.
– De önmagunkért nem éghetünk!
– Persze, kellene valami...“
Részlet a regényből
Feleki Károly borítójával és rajzaival. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, l981.
A teljes mű ide kattintva letölthető.
 
*
 
Az ismert katona
 
 
„Az apa a konyhaasztalra könyökölve kinézett az ablakon…
– Most mit szeretnél a leginkább?
A fiú fürdőköpenyben félig feküdt a konyhaasztal melletti padon. Jóleső vasárnap délelőtti bágyadtság telepedett rájuk.
– Élni szeretnék. Itt, Európában szeretnék élni!”
Részlet a regényből
Első kiadás: Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1985. A fedőlapot Feleki Károly készítette.
 
 
Az ismert katona
 
 
„Pedig mint kizöldült vetés
még te szorulnál védelemre
nagy manőver ez – a jövőt
idézik fenyegetve
zabszemlelkű zupás
őrmesterek  a békében
te vagy a hadisarc
.....................
ne hidd hogy az leszel
ami lehetnél
szaros újonc vagy egy rühes
reményű entellektüel
a képedre van írva
egy kis masírozás
s a sarkadból genny robban
apád anyád mire megérti
belerokkan”
 
Részlet Lászlóffy Csaba: Rekviem T. Zs.-ért című verséből, amelyet az első kiadásból törölt a cenzúra.
 
Második cenzúrázatlan, javított kiadás. A fedőlap Pusztai Péter fotógrafikája. Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002.
A teljes mű ide kattintva letölthető.
 
*
 
Bög Viola Társaság
 
 
„– El fogunk rugaszkodni a valóságtól – vágja ki Iksz a férfias gondolatot, mint legidőszerűbb teendőt.
– Egy kicsit. Ha lehet... – mondja Lajos a sokat látott ember bölcsességével...
– Violáról írjunk! – zengte begerjedve Trágyász. “
Részlet a regényből
Három utazás regénye. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1995, fűzve és kötve
 
*
 
Bíró György aliász Kutya nekifutásai és kutyagolásai a mindig rózsás sportpályákon és a babértalanul is egyetlen életben
 
 
„Ez a könyv egy kiváló atléta és érdemes edző életéről szól, amolyan kutyaúszással keresztmetszetezett életrajz, tanulságokkal és hasznos életbölcsességekkel, több kutyaéletnyi sanyarú idő után most végre szabadon, de nem éppen kutyafuttában elbeszélve.“
Megjelent az Erdélyi Kiskönyvtár sorozatban a regény négy fejezete: (Koppány Zsolt) NIS Kiadó, Kolozsvár, l993. Erdélyi Kiskönyvtár – 3.
A teljes mű ide kattintva letölthető.
 
*
 
Kutyatár
 
 

Bíró György aliász KUTYA nekifutásai és kutyagolásai a mindig rózsás sportpályákon és a babértalanul is egyetlen életben
„Bíró György, a neves sportoló és érdemes edző életének igaz története ez a könyv. A főhős, akit mindenki »Kutyának« becéz, különös figura. »Egyetlen és megismételhetetlen«, de magában hordozza a kor minden „betegségét". Ő az a kutyaéletű boldog ember, akire hol rámosolyog a szerencse, hol lecsap rá az átkos emberi gyarlóság, hol saját gyengeségeinek vermébe esik, s ez utóbbi okozza vesztét. Tar Károly hősének vallomásai, tizenhét kazettában rögzítve feltárják a korszak fonákságait, a sportélet, szűkebb értelemben véve az atlétika kulisszái mögött zajló mesterkedéseket is.  A bürokrácia, az örökös helyezkedés, nyerészkedés, az irigység, a túlzott politikai megfontoltság, a párt szárnyai alatt kibontakozó úrhatnám léhűtők fölött mond ítéletet.  Szava erős és hihető, mert a szakma bolondja, a szép és nyílt küzdelem megszállottja mondja ki az igazat.  Iglói tanítvány ez a kutya-makacs ember, aki vallja, hogy az „atlétika azért lehet szép, mert nyílt, keményen dolgozó emberek vetélkedője”. Pongrácz Mária
Irodalmi Jelen Könyvek, Arad, 2005
 
*
Szerenád dobra, cintányérra és más ütőhangszerekre
 
 
„Lássuk csak, mikor alakult ki a mögöttes beszéd?
Évtizedekig szavakat írtam egymásmellé, már az ősidőkben is szóvadász voltam.
Miközben nagy vadakra vadásztunk és elvegyültünk a gőzölgő ember-dzsungel sűrűjében, az örökös éhség csikorgásával gyomrunkban fenevadakat utánzó hörgésekkel bátorítottuk magunkat
- Sűűű! – ordítottam, biztatva társaimat, amikor rávetettük magunkat a toronyállatra.
- Szűűűt! - visítottam néhány évszázaddal később, amikor előrehaladva bonctani tanulmányaimban rájöttem, hogy az állatvilág jó része szíves teremtmény, oda kell ütnünk, szúrnunk, vágnunk, ha gyorsan végezni akarunk ellenfeleinkkel.
Később aztán - még mindig legénykoromban - felszedte egy kívánós lány a lábam nyomát, hogy frissen lopott sárga méhviaszba burkolja, sütőkemencébe dobja és beérje kéjes suttogással:
Úgy égjen a te szíved értem, ahogy elolvad ez a viaszk itten....
A hátsó felén legeltettem a szemem, meghágtam volna szívesen, de ahelyett, hogy tartotta volna magát egy kis ideig, elbódulva kuruzslásával gyógyított.
A változó időben apránként felnőnek bennünk a különféle tudományok és kibokrosodik hasznuk is. Szíven ütünk mostanában is mindent és mindenkit, akitől akarunk valamit, vagy akit élve-halva magunknak kívánunk.
Így aztán szedtem és téptem magam is magamnak élvezetet.”
Az Irodalmi Jelen regénypályázatán különdíjat nyert regény.
Irodalmi Jelen, Arad, 2007
 
Pánik
regény
 
 

"Mi ezt a dolog, mi ez a micsoda?

Mi ez a női szépségek keretébe ágyazott, selyemfüves völgy mélyére rejtett, változatosan furcsa, hangulatoktól függően nyitható-csukható, titokzatos kapu? És mi ez az örökös pánik, amely a nagyvilágra tártan, izgalmakban bővelkedve folyamatosan körüllebegi az emberisé­get?"

Lund, 2010. május. Kiadatlan

A letölthető itt

 

                                lapozható

A Boldog utcán innen

regényes életrajzom első könyve

Tervezett kvintológiám a következő:

Summa

 regényes életrajz

 

Első könyv

A Boldog utcán innen

   (magamra találásom története)

 Második könyv

Saját lábon

    (helykeresésem, katonaság)

 Harmadik könyv

Ezer kilométerekkel

   (országjárás, világlátás, családalapítás, szerkesztős egek)

Negyedik könyv

 Északi fényben

   (Erdélyt magamban vittem Skandináviába)

 Ötödik könyv

Summa summarum

   (összegezésül: rögeszmés gondolatok)

olvasható:  MEK


http://mek.oszk.hu/16000/16077

 

Hajnalban

vadnyuszik

ablakom alatt

regény

 

SUMMA

Harmadik könyv

Ezer kilométerekkel-2

 

Tangó - hármasregény

Aqua_isle by jimmy