Híreink      

 A 2015 évi valamint a 2016 első negyedévi pénztári jelentés
megtekinthető a
 Pénztári   jelentés 
rovatban

Megjelent az Ághegy antológia X. kötete
(46-50 szám)

Megjelent a Magyar Liget legújabb száma
(2015 / 4-5)

 ♦

A Társaság 2015 évi virtuális közgyűléséről készült jegyzőkönyv
megtekinthető a
Jegyzőkönyv

rovatban

 

 

 

 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Értesíteni szeretném Önöket arról, hogy az ÁLBT (Ághegy-Magyar Liget Skandináviai Irodalmi Baráti Társaság) újraalakult 2017 augusztus 9-én!
ÁLBT:
http://aghegy.hhrf.org/tarsasag/
Célunk az, hogy támogassuk Tar Károly lelkiismeretes irodalmi tevékenységét, valamint az, hogy összefogjuk és támogassuk a magyar irodalmat és művészetet kedvelõ  személyeket. 
Támogatjuk az:
1) Ághegy:
http://aghegy.hhrf.org/
és 
2) Magyar Liget
http://magyarliget.hhrf.org/
irodalmi lapokat.
Arra kérjük Önöket, hogy erõsítsék meg az ÁLBT tagságukat.
Ami, azt jelenti, hogy visszajeleznek a következõ címre:
Valamint, azzal, hogy befizetitek az évi tagságdíjat 50 SEK:

A bankgiroszámunkra:

232-0430

vagy

​a kontónkra:

6179 474 602 621

Az 50 Kr úgy a családok, mint az egyedülálló személyek esetében ugyanaz. Családok esetében jó volna a családtagokat is megadni, mert a támogatásunk a tagok számától függ!
Ha, a baráti körükben ismernek olyan személyeket, akik szintén szeretnének az ÁLBT tagjai lenni, akkor arra kérjük Önöket, hogy a számukra is juttassák el az itteni információkat.
Ha, úgy érzik, hogy nemcsak, mint aktív olvasó, hanem, mint aktív szerzõ/alkotó szeretnék gazdagítani az irodalmi lapokat, akkor arra kérjük Önöket, hogy azt tudassák az ÁLBT tiszteletbeli elnökével: Tar Károllyal: "Tar Károly" <lunditar@gmail.com>
Az ÁLBT lehetõséget ad a tagok számára arra, hogy bemutassák irodalmi alkotásaikat, valamint saját tevékenységeiket (festészet, szobrászat, fényképészet,...)!
Mellékelek, egy rövid bemutatót az Ághegyrõl és a Magyar Ligetrõl Tar Károly tolmácsolásában.
Maradok tisztelettel,
/Dr. Madarassy Enikõ, az ÁLBT elnöke
 
 
 

Az Ághegy - Liget Baráti Társaság (ÁLBT) 2017-ben megrendezett  virtuális

Tisztújító Közgyűlésének Jegyzőkönyve.

 

Időpont:

A napirend meghírdetése: 2017-05-06 

A szavazás lezárása: 2017-06-18

Helyszín:  Internet

 

1.      A gyűlés megnyítása

 

Madarassy Enikő ideiglenes elnök megnyitotta a gyűlést.

 

2.      Jegyzőkönyvvezető

 

Madarassy Enikő összegezi a javaslatokat és a döntéseket és bemutatja azt az ÁLBT Jegyzőkönyvében.

 

3.      A napirendi pontok és Határozatok:

 

A Közgyülés döntött az Ághegy-Liget Baráti Társaság (ÁLBT) tevékenységének a folytatásáról.

 

-          A jelölőbizottsággal egyetértve a következő jelöltekről  és azok szolgálatvállalásairól döntött a Közgyülés:

 

Az ÁLBT Tiszteletbeli Elnöke: Tar Károly

Az ÁLBT Elnöke: Madarassy Enikő

Az ÁLBT Titkára: Bálint Endre-Levente

Az ÁLBT Pénztárosa: Tittenberger József

Az ÁLBT revizora:  Elisabeth Szendröi. A revizor egy évre lett megválasztva.

Az ÁLBT Alelnökei:

Szász Lajos,

Asztalos Morell Ildikó,

Móritz László (Tanácsadó)

Ungváry Tamás (Mentor, majd ha elfoglaltsága megengedi elnök Madarassy Enikővel)

Az ÁLBT Javasoló Bizottságának tagjai:

Krasznai Erzsébet (Havenfalk Elisabet),

Csikor Tibor

Az ÁLBT Vezetőségi tagja:

Nagy Zoltán (Magyarország)

      Aniszi Kálmán (Magyarország)

A vezetőségi tagok három évre lettek megválasztva.

 

-          Új bankszámla indítása

 

A bankszámla megnyításával Tittenberger Józsefet, az ÁLBT pénztárosát bíztuk meg.

-          A tagdíj egyéneknek és családoknak változatlanul 50 svéd korona.

 

-          Az aláírási joggal Madarassy Enikő (elnök) és Tittenberger József (pénztáros) van megbízva, mely feladatot egymástól függetlenül tehetik meg.

 

ÁGHEGY-LIGET VÄNSKAPSFÖRENING    

Protokoll fört vid den virtuella årsstämman

Org.nr.802421-6841                                                      

under tiden den 6 maj till den 18 juni 2017

 

1.)    Till mötets ordförande tillika sekreterare valdes Dr. Enikö Madarassy.

 

2.)    Årsstämman beslöt att verksamheten skall fortsätta, eftersom valberedningen kunnat

nominera tillräckligt antal ledamöter. (Under året 2016 var verksamheten vilande).

 

3.)    Årsstämman valde i enlighet med valberedningens förslag Enikö Madarassy till före-

ningens ordförande, och Károly Tar till hedersordförande. Till vice ordföranden valdes

Lajos Szász, Ildikó Asztalos Morell, László Móritz (Rådgivare), Tamás Ungváry (Mentor. Senare, när Ungvárys sysselsättning möjliggör det, kommer han att arbeta som ordförande tillsammans med Enikö Madarassy). Till övriga styrelseledamöter valdes Levente-Endre Bálint, József Tittenberger, Zoltán Nagy (Ungern) och Kálmán Aniszi (Ungern).

De ovannämnda valdes för tre år.

 

4.)    Till revisor valdes Elisabeth Szendröi.

Revisorn valdes för ett år.

 

5.)    Till valberedning valdes Erzsébet Krasznai (Elisabet Havenfalk), och Tibor Csikor.

 

 

6.)    Den nyvalde styrelsen vid sitt kostituerande sammanträde utsåg Endre-Levente Bálint

till sekreterare, samt József Tittenberger till kassör.

 

7.)    Öppnandet av bankkonto: att öppna nytt bankkonto utsågs József Tittenberger förenin-

gens nyvalde kassör.

 

8.)    Att teckna föreningens firma samt föreningens bankkonto utsågs ordföranden Dr. Enikö Madarassy, och kassören József Tittenberger. Ordförande och kassören tecknar firman var för sig.

 

9.)    Det beslutades att medlemsavgiften för både familjer och ensamstående kvarstår oför-

ändrad SEK 50:-

 

Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll utsågs Endre-Levente Bálint och József Tittenberger.

 

 

Datum: 2017-06-19

 

 

 

Tagjaink és érdeklődők szíves figyelmébe

Ághegy-Liget Baráti Társaság Emlékeztetője

Időpont:  2017 május 2, 19.00 óra

Helyszín:  Telefonkonferencia otthonról

Jelenlevők:

Tar Károly, az ÁLBT tiszteletbeli elnöke

Madarassy Enikő, az ÁLBT első alelnöke

Szász Lajos, az ÁLBT második alelnöke

Bálint Levente, az ÁLBT titkára

Asztalos Morell Ildikó, az ÁLBT alelnök-jelöltje

Ungváry Tamás, az ÁLBT Javasoló Bizottságának tagja

A SMOSZ részéről:

Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke

Kovásznai Ádám, Aluuan Gabriella, Feldőtő Emese

1)      Konferencia megnyítása

Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke, akinek a kezdeményezésére került sor a tekekonferenciára megnyította a Konferenciát.

2)      Emlékeztető írójának a megválasztása

Madarassy Enikőt választották meg erre a feladatra.

3)     Napirendi pontok

·         A Konferencia Célja az Ághegy - Liget Baráti Társaság (ÁLBT) továbbéltetése, zavartalan mükődésének  a bíztosítása valamint a törvényes keretek szolgáltatása a tevékenységéhez.

·         A telekonferencia részvevői megegyeztek abban, hogy az ÁLBT tevékenységének folytatására mielőbb kiegészítik az ÁLBT vezetőségét:

Madarassy Enikő, elnöki minőségben folytatja munkáját, Morell Ildikó, második alelnöki munkakör végzésére volt felkérve a következő közgyülésig.

·         A legfontosabb feladatok egyike szintén telekonferencia keretén belül kijelőlni a pénztárost, aki majd Aluuan Gabriella sokoldalú szakmai segítségével bankszámlát nyit az ÁLBT részére.

·         Rögzítésre került az a megállapítás, miszerint az Ághegy és a Magyar Liget folyóiratok továbbra is független módon jelennek meg. Az ÁLBT pedig az alapszabályzatában lefektetett módon anyagi és erkölcsi segítséggel biztosítja a skandináviai magyarok megmaradása érdekében a folyóiratok szellemi  tevékenységét.

·         A SMOSZ ezek után átutalja az elmúlt évről elmaradt anyagi támogatását

Stockholm, 2017 május 5

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Társaságunk elnöke és pénztárosa nemrég írásban is megerősítette lemondását.  A következő virtuális közgyűlésig tartó időszakra a két tisztség betöltésére jelentkezőket vár a Társaság tiszteletbeli elnöke:

lunditar@gmail.com

 

 

Megjelent a Magyar Liget idei első száma

lásd

 http://magyarliget.hhrf.org/

 

Tagjaink és érdeklődők szíves figyelmébe

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság ideiglenes vezetősége virtuális vezetőségválasztó közgyűlés hírdet 2016. június 9-re.

A napirend meghirdetése: 2016. Május 19.

A közgyűlés napirendje:

1.      Az ideiglenesen szüneteltetett tevékenység újraindítása.

A Magyar Ligetet támogató Ághegy-Liget Baráti Társaság idős vezetői az idén már nem vállalták megbízatásukat. Ezért a ML önként vállalt szerkesztője felajánlotta a családi lap szolgálatát a Lundi Magyar Kulturfórum céljaira azzal a kéréssel, hogy segítsenek a lap fennmaradásában.  A Kulturfórum 2016. febr. 2-i közgyűlésén Dr. Békássy ecsetelte a családi lap gondjait. Javasolta, hogy új alapokra helyezve a lap folyamatos megjelentetését, működőképességét fiatalított és munkatársakkal folytatni. Ezt a kérését hivatalosan is a Kulturfórum vezetősége elé terjesztette. Mészáros Márta elnökasszony 2016. április 19-én közölte, hogy az egyesület nem vállal szerepet az ezzel járó munkában, mert ez felülmúlja a Kulturfórum ambicióit és erejét. Az ÁLBT rekonstrukciója ennek ellenére folyamatban van, melyről jelen közgyűlésnek kell döntenie.

2.      A jelölőbizottság jelentése: Ungváry Tamás és Csikos Tibor.

Jelöltek:

Elnök: Lipcsey Emőke, Göteborg

Alelnökök: Dr. Madarassy Enikő, Stockholm és Szász Lajos, Lund.

Titkár: Bálint Levente Endre, Kavlinge, Lund

Pénztáros: Dr. Békássy N. Albert, Lund

 

3.      Új bankszámla indítása és alapszabályszerű pénztárkezelő megbízása.

 

A tagok hozzászólásait és javaslataikat várjuk honlapunk Kapcsolat oldalán

http://aghegy.hhrf.org/tarsasag/Special_Contact.

A szavazás lezárása: 2016. Június 8, 12 óra.

 

Lund, 2016. május 19.

 

Az ÁLBT ideiglenes vezetősége

 

 

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság tiszteletbeli elnöke megbízásából az új ideiglenes vezetőség, amelynek legfőbb feladata a virtuális vezetőségválasztó közgyűlés mielőbbi lebonyolítása, 2016. május 10-től a következő:

 

Elnök: Lipcsey Emőke

Alelnökök: Dr. Madarassy Enikő

                                      Szász Lajos                                   

Titkár: Bálint Levente       

Pénztáros: Dr. Békássy N. Albert      

                        A jelölőbizottság tagjai: Ungváry Tamás és Csikos Tibor                         

 

                A Magyar Liget és az Ághegy  

Kedves Barátainak

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Segítségüket kérjük folyóiratunk - a Magyar Liget http://magyarliget.hhrf.org ML – további sorsát illetően. A Magyar Liget szerkesztését tavaly Békássy Albert átvett Tar Károlytól, aki az ezredfordulótól egymaga szervezte, szerkesztette és tördelte a lapot. Munkáját csak segítséggel folytathatja. Szüksége volna valakire, aki vállalja a lap tördelését és világhálón – az ingyenes hhrrf.org honlapján – való megjelentetését. Ez az évenkénti négyszeri megjelenést számolva  kb. négyszer huszonnégy órai munkát jelent, amit a lapok támogatására létrehozott Ághegy-Liget Baráti Társaság ÁLBT  – honlapjának címe: http://aghegy.hhrf.org/tarsasag/ - honorálhatna, melynek pénztárosa.

Sajnos a Társaság vezetősége április 1-töl szünetelteti tevékenységét, miután tagjai vagy elköltöztek, vagy egyfajta tisztes korhatáron túl ”letették a lantot”. Az ÁLBT intézményes számláján 1933 kr a vagyonunk és számítunk a SMOSZ esedékes támogatására. Kérjük, hogy tagságával (a tagsági díj szimbolikus 50 korona) segítsék  a Társaság megújítását, jelezzék, ha részt vállalhatnak az új választásig a vezetőségben is, amelynek feladata az évi egyszeri virtuális közgyűlés levezetése.

A Társaság léte, amely tagja  a SMOSZ-nak, feltétele a lap további megjelenésének. Családi lapról lévén szó, fontosságáról, amely összecseng a skandináviai magyar egyesületek szabályzataiban előírt nyelvünk és hagyományaink ápolásának nemes feladatával, bizonyára mindannyian meg vagyunk győződve. Ezért, kérjük ”postafordultával” jelezzék, miben nyújthatnak segítséget.

Összefoglalva:

1.      Számítógéphez értő valaki szükséges, aki a hálós szerkesztés műszaki feladatát végezné. 2.      Ideiglenes vezetőség (elnök, titkár, pénztáros, ellenőr, bizottsági tagok stb.) várunk    
         jelentkezőket a honlapon és Békássy Albert címén: albert.bekassy@comhem.se

Szív. üdvözlettel:

 

Tar Károly, tiszteletbeli elnök 
Dr Békássy N Albert, a Magyar Liget megbízott szerkesztője, az ÁLBT pénztárosa 
0702-138304

 

 

 

 

Ághegy-Liget Baráti Társaság
c/o Károly Tar
Landsdomarevägen 1
mobil: 070 268 42 13
e-mail: lunditar@gmail.com

 

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság tevékenysége 2016 április 1-től szünetel.

 

A társaságról:

A Stockholmban bejelentett és a nyilvántartásban 802421-6841 számot viselő skandináviai Ághegy-Liget Baráti Társaság (Ághegy-Liget Vänskapsförening) a Lundban alapított, egykori Magyar Liget Társaság alapjaira építkezik, és az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam, a Magyar Liget című családi lap valamint az Ághegy könyvek alkotóival, támogatóival és barátaival együtt több száz lehetséges tagot számlál. A Baráti Társaság célja, az intézményes támogatást többnyire nélkülöző két lap éltetése, terjesztésének, népszerűsítésének és anyagi támogatásának szervezése; magyar irodalmi és művészeti rendezvények, találkozások, együttlétek rendszeresítése, főként a skandináv országokban. Magyarországon is tartunk könyvbemutatókat. Az Ághegy lapfolyam és a Magyar Liget család lap számai, valamint az Ághegy könyvsorozat köteteinek javarésze megtalálható a világhálón és felméréseink szerint vannak olvasóink a világ minden táján, ahol magyarok élnek.

A Társaságot, megalakulásának második évében, 2005. szeptember 5-én tagjai sorába fogadta a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége.

 

 

Közölje velünk javaslatait, észrevételeit, kívánságait a Kapcsolat rovatban!

                                            

 

Új szakasz

Új szakasz

Új szakasz