Híreink      

 A 2015 évi valamint a 2016 első negyedévi pénztári jelentés
megtekinthető a
 Pénztári   jelentés 
rovatban

Megjelent az Ághegy antológia X. kötete
(46-50 szám)

Megjelent a Magyar Liget legújabb száma
(2015 / 4-5)

 ♦

A Társaság 2015 évi virtuális közgyűléséről készült jegyzőkönyv
megtekinthető a
Jegyzőkönyv

rovatban

 

 

 

Mégegyszer a Kárpát-medencén túli európai magyar írók aranyosszigeti találkozójáról

MEGHÍVÓ

AZ ARANYHÍD IRODALMÁROK NEMZETI TALÁLKOZÓJÁRA

 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a skandináviai Ághegy-Liget Baráti Társaság Társaság tisztelettel meghívja Európa-haza irodalmárait Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából megszervezésre kerülő – kapcsolat-, érték- és hagyományteremtő, valamint nemzetegyesítő – Aranyhíd Irodalmárok Nemzeti Találkozójára.

Az irodalmi találkozó gazdag kulturális múlttal rendelkező, ma azonban hátrányos helyzetben lévő térségébe – a Vásárosnamény központú Felső-Tisza Völgyébe – hívja haza az irodalmárokat.  A „nemzet otthonát” az V. Magyar Világtalálkozó által felavatott, Aranyosapátiban található Aranyossziget jelenti. (www.aranyos-sziget.hu).

A hagyományteremtő találkozó célja, hogy együtt szolgálja az egyéni feltöltődés és kapcsolatépítés mellett a nemzet egyesítését és a halmozottan hátrányos helyzetű térség életminősége fejlesztését, és az Európa-hazában alkotó irodalmárok együttműködését.

Program: 

Augusztus 3. (csütörtök): 13.00-ig  Beérkezés, ebéd, Aranyossziget bemutatása, 18.00 Az irodalmi találkozó ünnepélyes megnyitása, irodalmi est református, valamint római és görög katolikus egyházi méltóságok áldásával a település Böszörményi László Faluházában. Vacsora után zenés irodalmi est.     

Augusztus 4. (péntek): Az Aranyhíd Irodalmárok Nemzeti Találkozója zarándoklata. 08.00 Szatmárnémeti Püspöki palota, Majtényi sík, Nagykároly, Adyfalva (Érmindszent), Kaplony, majd tasnádi városnézés. 16.00-től Sződemeteren, részvétel a Kölcsey Ferenc születésnapja alkalmából a keresztelő templomnál 28. alkalommal megszervezett megemlékezésen.

Augusztus 5. (szombat): A találkozás napja: „Irodalmárok a nemzetért” konferencia. Témák: 1.  A szórványban élő magyar írók gondjai 2. Kapcsolattartás az anyaországgal és a befogadó ország irodalmi életével 3.   Mit tehet az európai író a szórvány-magyarságért? E napon avatjuk fel Aranyosszigeten az „Aranyhíd szabadtéri rendezvényteret”. Este: A találkozó ünnepélyes zárása, az Aranyhíd Antológia bemutatása, élőzenés gulyásparti.

Augusztus 6. (vasárnap): Egyéni terv szerinti elutazás, transzfer.

 

Kapcsolódó információ:

1. Ellátás csütörtök ebédtől vasárnap reggelig:

2. Egyéni hozzájárulás: 20.000.-Ft, amely magában foglalja szállást és a teljes ellátást, a buszos kirándulást és a program kapcsolódó költségeit. Számlaszám: 10103104-39629722-00000002

3. A díszvendégek és a nehezebb anyagi körülmények között élők írók jelenlétét az alapítvány biztosítja.

4. A júniusi Aranyhíd Irodalmi Találkozó résztvevőitől kérjük, hogy a buszos kiránduláshoz 5000 Ft-al járuljanak hozzá.

5. A jelentkezéseket a teljes programra maximum 38 fős keretszámig 2017. július 25-ig várjuk.     A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást küldünk.

6. A találkozó főnapjára (az ebben lévő ebéd ellátásra) jelentkezők az alapítvány vendégei.

További információ: e-mail: kultura.lovagja@gmail.com; www.ekn.shp.hu és az www.aranyos-sziget.hu oldalon. Kapcsolattartó: Nick Ferenc kuratórium elnök, +3670 2186535

 

 

Az Ághegy - Liget Baráti Társaság (ÁLBT) 2017-ben megrendezett  virtuális

Tisztújító Közgyűlésének Jegyzőkönyve.

 

Időpont:

A napirend meghírdetése: 2017-05-06 

A szavazás lezárása: 2017-06-18

Helyszín:  Internet

 

1.      A gyűlés megnyítása

 

Madarassy Enikő ideiglenes elnök megnyitotta a gyűlést.

 

2.      Jegyzőkönyvvezető

 

Madarassy Enikő összegezi a javaslatokat és a döntéseket és bemutatja azt az ÁLBT Jegyzőkönyvében.

 

3.      A napirendi pontok és Határozatok:

 

A Közgyülés döntött az Ághegy-Liget Baráti Társaság (ÁLBT) tevékenységének a folytatásáról.

 

-          A jelölőbizottsággal egyetértve a következő jelöltekről  és azok szolgálatvállalásairól döntött a Közgyülés:

 

Az ÁLBT Tiszteletbeli Elnöke: Tar Károly

Az ÁLBT Elnöke: Madarassy Enikő

Az ÁLBT Titkára: Bálint Endre-Levente

Az ÁLBT Pénztárosa: Tittenberger József

Az ÁLBT Alelnökei:

Szász Lajos,

Asztalos Morell Ildikó,

Móritz László (Tanácsadó)

Ungváry Tamás (Mentor, majd ha elfoglaltsága megengedi elnök Madarassy Enikővel)

Az ÁLBT Jelölő Bizottságának tagjai:

Krasznai Erzsébet (Havenfalk Elisabet),

Csikor Tibor

Az ÁLBT Vezetőségi tagja:

Aniszi Kálmán (Magyarország)

Nagy Zoltán (Magyarország)

 

-          Új bankszámla indítása

 

A bankszámla megnyításával Tittenberger Józsefet, az ÁLBT pénztárosát bíztuk meg.

-          A tagdíj egyéneknek és családoknak változatlanul 50 svéd korona.

 

4.      A gyűlés bezárása Madarassy Enikő által

 

A jegyzőkönyv hiteléül:

Bálint Levente Endre, titkár és Tittenberger József, pénztáros 

Dátum:    2017 – 06 – 19

 

 

 

Tagjaink és érdeklődők szíves figyelmébe

Ághegy-Liget Baráti Társaság Emlékeztetője

Időpont:  2017 május 2, 19.00 óra

Helyszín:  Telefonkonferencia otthonról

Jelenlevők:

Tar Károly, az ÁLBT tiszteletbeli elnöke

Madarassy Enikő, az ÁLBT első alelnöke

Szász Lajos, az ÁLBT második alelnöke

Bálint Levente, az ÁLBT titkára

Asztalos Morell Ildikó, az ÁLBT alelnök-jelöltje

Ungváry Tamás, az ÁLBT Javasoló Bizottságának tagja

A SMOSZ részéről:

Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke

Kovásznai Ádám, Aluuan Gabriella, Feldőtő Emese

1)      Konferencia megnyítása

Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke, akinek a kezdeményezésére került sor a tekekonferenciára megnyította a Konferenciát.

2)      Emlékeztető írójának a megválasztása

Madarassy Enikőt választották meg erre a feladatra.

3)     Napirendi pontok

·         A Konferencia Célja az Ághegy - Liget Baráti Társaság (ÁLBT) továbbéltetése, zavartalan mükődésének  a bíztosítása valamint a törvényes keretek szolgáltatása a tevékenységéhez.

·         A telekonferencia részvevői megegyeztek abban, hogy az ÁLBT tevékenységének folytatására mielőbb kiegészítik az ÁLBT vezetőségét:

Madarassy Enikő, elnöki minőségben folytatja munkáját, Morell Ildikó, második alelnöki munkakör végzésére volt felkérve a következő közgyülésig.

·         A legfontosabb feladatok egyike szintén telekonferencia keretén belül kijelőlni a pénztárost, aki majd Aluuan Gabriella sokoldalú szakmai segítségével bankszámlát nyit az ÁLBT részére.

·         Rögzítésre került az a megállapítás, miszerint az Ághegy és a Magyar Liget folyóiratok továbbra is független módon jelennek meg. Az ÁLBT pedig az alapszabályzatában lefektetett módon anyagi és erkölcsi segítséggel biztosítja a skandináviai magyarok megmaradása érdekében a folyóiratok szellemi  tevékenységét.

·         A SMOSZ ezek után átutalja az elmúlt évről elmaradt anyagi támogatását

Stockholm, 2017 május 5

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Társaságunk elnöke és pénztárosa nemrég írásban is megerősítette lemondását.  A következő virtuális közgyűlésig tartó időszakra a két tisztség betöltésére jelentkezőket vár a Társaság tiszteletbeli elnöke:

lunditar@gmail.com

 

 

Megjelent a Magyar Liget idei első száma

lásd

 http://magyarliget.hhrf.org/

 

Tagjaink és érdeklődők szíves figyelmébe

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság ideiglenes vezetősége virtuális vezetőségválasztó közgyűlés hírdet 2016. június 9-re.

A napirend meghirdetése: 2016. Május 19.

A közgyűlés napirendje:

1.      Az ideiglenesen szüneteltetett tevékenység újraindítása.

A Magyar Ligetet támogató Ághegy-Liget Baráti Társaság idős vezetői az idén már nem vállalták megbízatásukat. Ezért a ML önként vállalt szerkesztője felajánlotta a családi lap szolgálatát a Lundi Magyar Kulturfórum céljaira azzal a kéréssel, hogy segítsenek a lap fennmaradásában.  A Kulturfórum 2016. febr. 2-i közgyűlésén Dr. Békássy ecsetelte a családi lap gondjait. Javasolta, hogy új alapokra helyezve a lap folyamatos megjelentetését, működőképességét fiatalított és munkatársakkal folytatni. Ezt a kérését hivatalosan is a Kulturfórum vezetősége elé terjesztette. Mészáros Márta elnökasszony 2016. április 19-én közölte, hogy az egyesület nem vállal szerepet az ezzel járó munkában, mert ez felülmúlja a Kulturfórum ambicióit és erejét. Az ÁLBT rekonstrukciója ennek ellenére folyamatban van, melyről jelen közgyűlésnek kell döntenie.

2.      A jelölőbizottság jelentése: Ungváry Tamás és Csikos Tibor.

Jelöltek:

Elnök: Lipcsey Emőke, Göteborg

Alelnökök: Dr. Madarassy Enikő, Stockholm és Szász Lajos, Lund.

Titkár: Bálint Levente Endre, Kavlinge, Lund

Pénztáros: Dr. Békássy N. Albert, Lund

 

3.      Új bankszámla indítása és alapszabályszerű pénztárkezelő megbízása.

 

A tagok hozzászólásait és javaslataikat várjuk honlapunk Kapcsolat oldalán

http://aghegy.hhrf.org/tarsasag/Special_Contact.

A szavazás lezárása: 2016. Június 8, 12 óra.

 

Lund, 2016. május 19.

 

Az ÁLBT ideiglenes vezetősége

 

 

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság tiszteletbeli elnöke megbízásából az új ideiglenes vezetőség, amelynek legfőbb feladata a virtuális vezetőségválasztó közgyűlés mielőbbi lebonyolítása, 2016. május 10-től a következő:

 

Elnök: Lipcsey Emőke

Alelnökök: Dr. Madarassy Enikő

                                      Szász Lajos                                   

Titkár: Bálint Levente       

Pénztáros: Dr. Békássy N. Albert      

                        A jelölőbizottság tagjai: Ungváry Tamás és Csikos Tibor                         

 

                A Magyar Liget és az Ághegy  

Kedves Barátainak

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Segítségüket kérjük folyóiratunk - a Magyar Liget http://magyarliget.hhrf.org ML – további sorsát illetően. A Magyar Liget szerkesztését tavaly Békássy Albert átvett Tar Károlytól, aki az ezredfordulótól egymaga szervezte, szerkesztette és tördelte a lapot. Munkáját csak segítséggel folytathatja. Szüksége volna valakire, aki vállalja a lap tördelését és világhálón – az ingyenes hhrrf.org honlapján – való megjelentetését. Ez az évenkénti négyszeri megjelenést számolva  kb. négyszer huszonnégy órai munkát jelent, amit a lapok támogatására létrehozott Ághegy-Liget Baráti Társaság ÁLBT  – honlapjának címe: http://aghegy.hhrf.org/tarsasag/ - honorálhatna, melynek pénztárosa.

Sajnos a Társaság vezetősége április 1-töl szünetelteti tevékenységét, miután tagjai vagy elköltöztek, vagy egyfajta tisztes korhatáron túl ”letették a lantot”. Az ÁLBT intézményes számláján 1933 kr a vagyonunk és számítunk a SMOSZ esedékes támogatására. Kérjük, hogy tagságával (a tagsági díj szimbolikus 50 korona) segítsék  a Társaság megújítását, jelezzék, ha részt vállalhatnak az új választásig a vezetőségben is, amelynek feladata az évi egyszeri virtuális közgyűlés levezetése.

A Társaság léte, amely tagja  a SMOSZ-nak, feltétele a lap további megjelenésének. Családi lapról lévén szó, fontosságáról, amely összecseng a skandináviai magyar egyesületek szabályzataiban előírt nyelvünk és hagyományaink ápolásának nemes feladatával, bizonyára mindannyian meg vagyunk győződve. Ezért, kérjük ”postafordultával” jelezzék, miben nyújthatnak segítséget.

Összefoglalva:

1.      Számítógéphez értő valaki szükséges, aki a hálós szerkesztés műszaki feladatát végezné. 2.      Ideiglenes vezetőség (elnök, titkár, pénztáros, ellenőr, bizottsági tagok stb.) várunk    
         jelentkezőket a honlapon és Békássy Albert címén: albert.bekassy@comhem.se

Szív. üdvözlettel:

 

Tar Károly, tiszteletbeli elnök 
Dr Békássy N Albert, a Magyar Liget megbízott szerkesztője, az ÁLBT pénztárosa 
0702-138304

 

 

 

 

Ághegy-Liget Baráti Társaság
c/o Károly Tar
Landsdomarevägen 1
mobil: 070 268 42 13
e-mail: lunditar@gmail.com

 

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság tevékenysége 2016 április 1-től szünetel.

 

A társaságról:

A Stockholmban bejelentett és a nyilvántartásban 802421-6841 számot viselő skandináviai Ághegy-Liget Baráti Társaság (Ághegy-Liget Vänskapsförening) a Lundban alapított, egykori Magyar Liget Társaság alapjaira építkezik, és az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam, a Magyar Liget című családi lap valamint az Ághegy könyvek alkotóival, támogatóival és barátaival együtt több száz lehetséges tagot számlál. A Baráti Társaság célja, az intézményes támogatást többnyire nélkülöző két lap éltetése, terjesztésének, népszerűsítésének és anyagi támogatásának szervezése; magyar irodalmi és művészeti rendezvények, találkozások, együttlétek rendszeresítése, főként a skandináv országokban. Magyarországon is tartunk könyvbemutatókat. Az Ághegy lapfolyam és a Magyar Liget család lap számai, valamint az Ághegy könyvsorozat köteteinek javarésze megtalálható a világhálón és felméréseink szerint vannak olvasóink a világ minden táján, ahol magyarok élnek.

A Társaságot, megalakulásának második évében, 2005. szeptember 5-én tagjai sorába fogadta a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége.

 

 

Közölje velünk javaslatait, észrevételeit, kívánságait a Kapcsolat rovatban!

                                            

 

Új szakasz

Új szakasz

Új szakasz