Híreink      

 A 2015 évi valamint a 2016 első negyedévi pénztári jelentés
megtekinthető a
 Pénztári   jelentés 
rovatban

Megjelent az Ághegy antológia X. kötete
(46-50 szám)

Megjelent a Magyar Liget legújabb száma
(2015 / 4-5)

 ♦

A Társaság 2015 évi virtuális közgyűléséről készült jegyzőkönyv
megtekinthető a
Jegyzőkönyv

rovatban

 

 

 

 

 

AZ ÁLBT VIRTUÁLIS KÖZGYÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

2019. OKTÓBER 23.

A Közgyülés időtartama: 2019 szeptember 5 - október 23.

  • A napirend meghírdetése

            1) Megnyítás

2) A levezető elnök, titkár és hitelesítők megválasztása

3) A közgyülés alapszabály szerinti meghírdetésének kérdése és határozat képessége

4) A napirend jóváhagyása

5) Elnöki beszámoló a 2018-tól a Közgyülésig végzett tevékenységről és a jelenlegi helyzetről

6) Pénztári beszámóló

7) Revizori jelentés

8) A 2018-as évi elszámolás elfogadása és a vezetőség anyagi felelősség aloli felmentése

9) A 2019-es évi munkatervének a megvitatása

10) Esetleges új tagok felvétele

11) Egyéb kérdések és javaslatok

12) A közgyülés bezárása

A Közgyülés folyamán követtük a kijelölt pontokat.

A levezető elnök,titkár és hitelesítők maradjanak azok a személyek, akiket erre a célra korábban megválasztottunk.

Megvitattuk a felmerült problémákat.

Tar Károly megkért bennünket arra, hogy mentsük fel a Tiszteletbeli Elnök szerepköre alól.

Aniszi Kálmán is a felmentését kérte a vezetőségi szerepkörből.

  • Elnöki beszámoló a 2018-tól a Közgyülésig végzett tevékenységről és a jelenlegi helyzetről

A 2018-as év termékenynek bizonyult. Bemutatkoztunk a Stockholmi Magyar Nagykövetségen a következő programmal:

  • AZ ÁLBT PROGRAMJA A STOCKHOLMI MAGYAR NAGYKÖVETSÉGEN 

Az előadás időpontja:  2018. április 19.

Az előadás helye:  Stockholmi Magyar Nagykövetség

 

- Müller Adrien Nagykövet Asszony megnyító, üdvözlő beszéde

 

- Madarassy Enikő: Röviden az ÁLBT-ről valamint a Program bemutatása

  

-  Tar Károly ismerteti az Ághegy új lapszámot

 

- Madarassy Enikő: Isten éltesse Szente Imrét 95. életévében

 

-  Tar Károly: Est című kötetének verseiből – előadja Ungváry Tamás

 

-  Madarassy Enikő: Dr. Torma Zsófia, az első magyar régésznő zsenialítása

 

-Szülők és szerelmek - Neufeld Róbert verseiből a szerző és Szacsvay László előadásában

 

- Kovács Magda névkutató, ny. egyetemi tanár, az Erdélyi Nőlap volt főszerkesztője: A névadás időszerű kérdései

 

- Both Barna műsora: Bach: B-dur Partita (Preludium, Courante, Sarabande, Gigue)

 

-  Kovács Magda felolvasott: Summa summarum – Sorok, Tar Károly könyvéből  

 

- Both Barna műsora: Liszt: E-dur Consolation

-Madarassy Enikő: Deák Csaba zeneszerzőre emlékezve

 

- Mayer Hella képekről (3 darabról) beszél

 

- Kötetlen beszélgetés

  • Elnyertük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt Pályázatát (2018), amely keretén belül kinyomtattuk:

Tar Károly: Est címü könyvét, amely válogatott verseket tartalmaz.

Anders Kaliff: Torma Zsófia és a civilizáció bölcsője – Erdély úttörő régésznője és felfedezései (Zsofia Torma och civilisationens vagga - Transsylvaniens kvinnliga arkeologipionjär och hennes upptäckter), amely az első magyar régésznőről, Dr. Torma Zsófiáról szól. A könyvet Bereczky Rebeka fordította.

  • Az Ághegy és a Magyar Liget Honlapok fenntartása fizetőssé váltak, amik kifizetéséről gondoskodtunk

  • Előadás Uppsalán

Madarassy Enikő, 2018 szeptember 16-án tartott egy ÁLBT Bemutatkozó előadást az Uppsalai Magyar Közösség számára, amely az ÁLBT-ről, Tar Károlyról és Dr. Torma Zsófiáról, az első mgyar régésznőről szólt.

 

  • 2019-ben is elnyertük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt Pályázatát. 

 

A támogatásból megjelent könyvek:

- Ottományi Katalin és Madarassy Enikő: Dr. Andrássy Ernő, aki feltárta és megőrizte Érmellék természeti, régészeti és kultúrális kincseit. A könyv a román kommunizmusban igazságtalanul meghurcolt és kisemmizett érmelléki polihisztor, dr Andrássy Ernő nagyságát, kutatásait és életét mutatja be.

- Tar Bengtsson Benjamin, Emma és Vilma: Matsäck med dikter – Verstarisznya. Magyar versek svéd fordításban. Kétnyelvű könyv.

- Tar Károly: Kevert kavart. Kisprózai írások, a szerző szerkesztésében. Dr. Kovács Magda gondozásával és korrekturájával.

 - Tar Károly: Voltam I-V. Hat kötet. 

 

  • A 2019-es Emberi Erőforrások Minisztériumától elneyert Pályázati pénz egészét a XI. Ághegy antológia megjelenésére fordítottuk.

Úgy, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Pályázatának, mint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pályázatának az Elszámolását sikeresen lezártuk!

 

Megkaptuk a Beszámolókat úgy a pénztárosunktól, mint a revizorunktól.

 

Megbeszéltük a 2019-ben még ránk váró teendőket.

 

A 2020-as Pályázatot is az elnök fogja felvállalni.

 

Az elnök felkérte a vezetőségi tagokat arra, hogy segítsenek neki az új tagok toborzásában, valamint abban is, hogy segítsék őt a Skandináviában élő magyar írók, költők, müvészek és tudósok összegyüjtésében.

 

A javaslatok között szerepel egy velük való találkozás, valamint a munkájuk és életük megismertetése másokkal.

 

Tervezzük a Stockholmi Magyar Házzal közösen meghívni Anders Kaliff professzor úrat, hogy bemutassa az ÁLBT keretén belül megjelent könyvét az első magyar régésznőről, Dr. Torma Zsófiáról.

 

Az alapszabályzatban foglaltak szerint folytatjuk  a lapok támogatását.

 

A beindított ALBT könyvek kinyomtatását is szeretnénk folytatni.

  • A gyűlés bezárása

 

Madarassy Enikő elnök bezárta a gyűlést.

 

Hitelesítő: Csikós Tibor, ÁLBT Vezetőségi tag

 

 
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Értesíteni szeretném Önöket arról, hogy az ÁLBT (Ághegy-Magyar Liget Skandináviai Irodalmi Baráti Társaság) újraalakult 2017 augusztus 9-én!
ÁLBT:
http://aghegy.hhrf.org/tarsasag/
Célunk az, hogy összefogjuk és támogassuk a magyar irodalmat és művészetet kedvelő  személyeket. 
Támogatjuk az:
1) Ághegy:
http://aghegy.hhrf.org/
és 
2) Magyar Liget
http://magyarliget.hhrf.org/
irodalmi lapokat.
Arra kérjük Önöket, hogy erõsítsék meg az ÁLBT tagságukat.
Ami, azt jelenti, hogy visszajeleznek a következõ címre:
Valamint, azzal, hogy befizetitek az évi tagságdíjat 100 SEK:

A bankgiroszámunkra:

232-0430

vagy

​a kontónkra:

6179 474 602 621

Az 100 Kr úgy a családok, mint az egyedülálló személyek esetében ugyanaz. Családok esetében jó volna a családtagokat is megadni, mert a támogatásunk a tagok számától függ!
Ha, a baráti körükben ismernek olyan személyeket, akik szintén szeretnének az ÁLBT tagjai lenni, akkor arra kérjük Önöket, hogy a számukra is juttassák el az itteni információkat.
Ha, úgy érzik, hogy nemcsak, mint aktív olvasó, hanem, mint aktív szerzõ/alkotó szeretnék gazdagítani az irodalmi lapokat, akkor arra kérjük Önöket, hogy azt tudassák az ÁLBT tiszteletbeli elnökével: Tar Károllyal: "Tar Károly" <lunditar@gmail.com>
Az ÁLBT lehetõséget ad a tagok számára arra, hogy bemutassák irodalmi alkotásaikat, valamint saját tevékenységeiket (festészet, szobrászat, fényképészet,...)!
Mellékelek, egy rövid bemutatót az Ághegyrõl és a Magyar Ligetrõl Tar Károly tolmácsolásában.
Maradok tisztelettel,
/Dr. Madarassy Enikõ, az ÁLBT elnöke
 
 
 

Az Ághegy - Liget Baráti Társaság (ÁLBT) 2017-ben megrendezett  virtuális

Tisztújító Közgyűlésének Jegyzőkönyve.

 

Időpont:

A napirend meghirdetése: 2017-05-06 

A szavazás lezárása: 2017-06-18

Helyszín:  Internet

 

1.      A gyűlés megnyítása

 

Madarassy Enikő ideiglenes elnök megnyitotta a gyűlést.

 

2.      Jegyzőkönyvvezető

 

Madarassy Enikő összegezi a javaslatokat és a döntéseket és bemutatja azt az ÁLBT Jegyzőkönyvében.

 

3.      A napirendi pontok és Határozatok:

 

A Közgyülés döntött az Ághegy-Liget Baráti Társaság (ÁLBT) tevékenységének a folytatásáról.

 

-          A jelölőbizottsággal egyetértve a következő jelöltekről  és azok szolgálatvállalásairól döntött a Közgyülés:

 

Az ÁLBT Elnöke: Madarassy Enikő

Az ÁLBT Titkára: Bálint Endre-Levente

Az ÁLBT Pénztárosa: Tittenberger József

Az ÁLBT revizora:  Elisabeth Szendröi. A revizor egy évre lett megválasztva.

Az ÁLBT Alelnökei:

Szász Lajos,

Asztalos Morell Ildikó,

Móritz László (Tanácsadó)

Ungváry Tamás (Mentor, majd ha elfoglaltsága megengedi elnök Madarassy Enikővel)

Az ÁLBT Javasoló Bizottságának tagjai:

Krasznai Erzsébet (Havenfalk Elisabet),

Csikos Tibor

Az ÁLBT Vezetőségi tagja:

Nagy Zoltán (Magyarország)

      Aniszi Kálmán (Magyarország)

A vezetőségi tagok három évre lettek megválasztva.

 

-          Új bankszámla indítása

 

A bankszámla megnyításával Tittenberger Józsefet, az ÁLBT pénztárosát bíztuk meg.

-          A tagdíj egyéneknek és családoknak változatlanul 50 svéd korona.

 

-          Az aláírási joggal Madarassy Enikő (elnök) és Tittenberger József (pénztáros) van megbízva, mely feladatot egymástól függetlenül tehetik meg.

 

ÁGHEGY-LIGET VÄNSKAPSFÖRENING    

Protokoll fört vid den virtuella årsstämman

Org.nr.802421-6841                                                      

under tiden den 6 maj till den 18 juni 2017

 

1.)    Till mötets ordförande tillika sekreterare valdes Dr. Enikö Madarassy.

 

2.)    Årsstämman beslöt att verksamheten skall fortsätta, eftersom valberedningen kunnat

nominera tillräckligt antal ledamöter. (Under året 2016 var verksamheten vilande).

 

3.)    Årsstämman valde i enlighet med valberedningens förslag Enikö Madarassy till före-

ningens ordförande, Till vice ordföranden valdes

Lajos Szász, Ildikó Asztalos Morell, László Móritz (Rådgivare), Tamás Ungváry (Mentor. Senare, när Ungvárys sysselsättning möjliggör det, kommer han att arbeta som ordförande tillsammans med Enikö Madarassy). Till övriga styrelseledamöter valdes Levente-Endre Bálint, József Tittenberger, Zoltán Nagy (Ungern) och Kálmán Aniszi (Ungern).

De ovannämnda valdes för tre år.

 

4.)    Till revisor valdes Elisabeth Szendröi.

Revisorn valdes för ett år.

 

5.)    Till valberedning valdes Erzsébet Krasznai (Elisabet Havenfalk), och Tibor Csikor.

 

 

6.)    Den nyvalde styrelsen vid sitt kostituerande sammanträde utsåg Endre-Levente Bálint

till sekreterare, samt József Tittenberger till kassör.

 

7.)    Öppnandet av bankkonto: att öppna nytt bankkonto utsågs József Tittenberger förenin-

gens nyvalde kassör.

 

8.)    Att teckna föreningens firma samt föreningens bankkonto utsågs ordföranden Dr. Enikö Madarassy, och kassören József Tittenberger. Ordförande och kassören tecknar firman var för sig.

 

9.)    Det beslutades att medlemsavgiften för både familjer och ensamstående kvarstår oför-

ändrad SEK 50:-

 

Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll utsågs Endre-Levente Bálint och József Tittenberger.

 

 

Datum: 2017-06-19