Híreink      

 A 2015 évi valamint a 2016 első negyedévi pénztári jelentés
megtekinthető a
 Pénztári   jelentés 
rovatban

Megjelent az Ághegy antológia X. kötete
(46-50 szám)

Megjelent a Magyar Liget legújabb száma
(2015 / 4-5)

 ♦

A Társaság 2015 évi virtuális közgyűléséről készült jegyzőkönyv
megtekinthető a
Jegyzőkönyv

rovatban

 

 

Ághegy                                                 
    http://aghegy.hhrf.org/
 

 

   Az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam a lundi magyar egyesület támogatására alapított Lundi Lapból, majd hat dél-svédországi város és Koppenhága valamint Oslo magyarjainak családi lapjából, a Magyar Liget irodalmi mellékletéből nőtt ki tizenegy esztendővel ezelőtt, abból a célból, hogy az északi országokban élő magyar értelmiséget a nyelvünkben és kultúránkban való megmaradás szolgálatába állítsa. Statisztikai adatokkal bizonyítható, hogy a skandináv országokban élő magyar értelmiséget nem sikerült nagy számának megfelelően bevonni a magyar egyesületek lehetőségeihez mérhető művelődési tevékenységébe. Az eddig az Ághegy köré csoportosult, műhelymunkát kialakító több mint ötszáz alkotó összefogásával a folyóirat és a családi lap támogatására létrehozott Ághegy-Liget Baráti Társaság keretében ez sikerült, távlati lehetőségei széles keretet nyitnak a valóban megtartó erőt jelentő, színvonalas társadalmi szolgálatban végzendő nemzetmegtartó, nemzetnevelő munkára. Ennek szervezeti keretei is adottak, hiszen az Ághegy –Liget Baráti Társaság tagja a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének, együttműködési egyezmények biztosítják tevékenységének színvonalát a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságával, a Magyar Kultúra Lovagrendjével és a Székelyház Közhasznú Alapítvánnyal, szoros kapcsolatot tart fenn a Magyar és a Svéd Írószövetséggel, hathatós segítséget kap a Magyar Köztársaság svédországi, norvégiai, dániai Nagykövetségeitől, melyek támogatásával kötetbe foglalt új számait költségmentesen bemutathatja.

   Az Ághegy másik tudatosan vállat célja a skandináviai magyar értelmiség hídszerepének gyarapítása. Az indulásától eltelt évtizedben megjelent 35 lapszámban, hét, egyenként öt-öt számot tartalmazó  kötetben, közel 5000 oldalon közelít ahhoz, hogy a skandináviai magyar alkotók antológiájaként  minden itt élő író, képzőművész, zenész, előadóművész munkásságát bemutassa. Erre szolgálnak a folyóirat rovatai: Irodalom, Törzstér, Képtár, Fény/kép, Zene/szó, Akik előttünk jártak, Könyv, Járkáló, Megjegyzések stb. Az Észak hírnökei rovatban a jelenkori svéd, dán, norvég és finn irodalom jeleseit mutatja be, vers-, próza-, regényfordításokkal, tanulmányokkal. A skandináviai magyar értelmiség gazdag alkotómunkájának köszönhetően, a Magyar Ligethez és az Ághegy hasonlóan, csaknem minden támogatás nélkül él és gyarapodik könyvkiadásunk, nyomdában van immár az Ághegy Könyvek sorozat huszonnyolcadik kötete is.

   Kibontakozóban van és egyre inkább elfogadottak rendezvényeink, író-olvasótalálkozóink, amelyek eddig hiányoztak a skandináviai magyarok művelődési palettájáról. A Magyar Ligetet jóakaróink nyomtatják és terjesztik. Internetes változata bővebb híradásokban, nyomtatott változata családépítő szándékú olvasmányokban gazdag, jóakaróink nyomtatják és terjesztik. Az Ághegy nyomtatási költségeinek alapjait az Ághegy-Liget Baráti Társaság tagjainak adományaiból gyűjtjük és miniszteri valamint egyesületi támogatásokból esetlegesen kerekítjük. Példányszámunk ezért hullámzóan 150-600 kötet.

     Az Ághegy első évtizede az elfogadtatás, a megbecsülés és a megerősödés jegyében telt el és a több mint félezer alkotónk önzetlen munkájának, a szerkesztő, a honlapszerkesztő és munkatársai önkéntes munkájának köszönhető. Ahhoz, hogy ez a két kiadvány és a támogatásukra alapított Táraság a jövőben hathatósabban végezhesse eddig példamutató nemzetmegtartó munkáját, szükség volna az szerkesztők és az alkotók munkájának kézzelfogható megbecsülésére. Biztosítani kellene legalább egy-két szerkesztő, honlapszerkesztő és terjesztő alkalmazásával, hogy az eddigitől eltérően, rendszeres negyedévenkénti folyóirat formában való megjelenését, amelynek alapján előfizetők növelésével fokozatosan lehetővé válna az alkotók munkájának anyagi elismerése is.

   Az Ághegy támogatását kitűzött céljának elmélyítése teszi szükségessé, összhangban azzal a dicséretes magyar politikai akarattal, amely egyre inkább súlyt fektet a diaszpórában élő magyarok  nemzetépítő tevékenységére.

Az Ághegy folyóirat a 10. kötet befejeztével nem önálló folyóiratként jelenne meg a jövôben, hanem a Magyar Liget irodalmi mellékleteként évente kétszer.