Híreink      

 A 2015 évi valamint a 2016 első negyedévi pénztári jelentés
megtekinthető a
 Pénztári   jelentés 
rovatban

Megjelent az Ághegy antológia X. kötete
(46-50 szám)

Megjelent a Magyar Liget legújabb száma
(2015 / 4-5)

 ♦

A Társaság 2015 évi virtuális közgyűléséről készült jegyzőkönyv
megtekinthető a
Jegyzőkönyv

rovatban

 

 

Jegyzőkönyv

 

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság 2015 telén megrendezett  virtuális közgyűlésének jegyzőkönyve.
 

A napirend meghírdetése: 2015-12-14
A szavazás lezárása: 2015-12-26

 
§ 1. Az egyesület 2014 évi tevékenységéről készült beszámolót a szavazók elfogadták.

§ 2. A 2014 évi pénztári jelentést a szavazók jóváhagyták.

§ 3. A közgyűlés Gaál Zoltán (elnök), Adler Pál (titkár), dr. Békássy Albert (pénztáros), valamint a jelenlegi vezetôségi tagok (Kovács Ferenc, Nagy Zoltán, dr. Aniszi Kálmán) és a jelölölô bizottsági tagok (Ungváry Tamás, Csikós Tibor) mandátumának érvényességét 2016 március 31-ig meghosszabította.

§ 4. A közgyűlés elfogadta a javaslatot, mely szerint abban az esetben, ha a jelölőbizottság 2016 március 15-ig új tisztségviselőket nem talál; a Baráti Társaság 2016 március 31-i dátummal megszűnik. Ha sikerül új elnököt, titkárt, pénztárost és honlapszerkesztőt találni, a Társaság jelenlegi elnöke március 16-án meghírdeti a tisztújító közgyűlést.

§ 5. Tar Károly a Magyar Liget családi lap szerkesztésével járó munkát 2015. novemberében átadta dr. Békássy Albertnek. Az Ághegy folyóirat a 10. kötet befejeztével nem önálló folyóiratként jelenne meg a jövôben, hanem a Magyar Liget irodalmi mellékleteként évente kétszer. A 2016. évi közgyûlésen módosításra szorul az alapszabályzat a megváltozott feltételek végett, amennyiben új tisztségviselôk irányításával az ÁLB Társaság folytatja működését.

 

2015-12-28


Gaál Zoltán                                     dr.Békássy Albert                                         Adler Pál
elnök                                              pénztáros                                                      titkár 

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság 2014 telén megrendezett  virtuális tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve.


A napirend meghírdetése: 2014-12-03
A szavazás lezárása: 2014-12-261. Az egyesület 2013-ban végzett munkájáról készült beszámolót a szavazók elfogadták.

2. A pénztári jelentést a szavazók jóváhagyták.

3. Gaál Zoltánt elnökké választották.

4. Móritz Lászlót alelnökké választották.

5. Adler Pált titkárrá választották.

6. dr. Békássy Albertet pénztárossá választották.

7. Kovács Ferencet (Norvégia) és Nagy Zoltánt (Magyarország) vezetőségy tagokká, valamint dr. Aniszi Kálmánt (Magyarordzág) vezetőségi póttaggá választották.

8. Ungváry Tamást és Csikós Tibort a jelölőbizottság tagjaivá választották.

9. Az előljárók megbizatása 2015-01-01 és 2015-12-31 között érvényes.

10. .A tagdíj 2014-ben egyéneknek és családoknak változatlanul 50 svéd korona.

 

2014-12-30


Moritz László
elnökhelyettes

Adler Pál
titkár

 

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság 2013 telén megrendezett  virtuális tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve.

A napirend meghírdetése: 2013-12-08
A szavazás lezárása: 2013-12-311. Az egyesület 2012-ben végzett munkájáról készült beszámolót a szavazók elfogadták.

2. A pénztári jelentést a szavazók jóváhagyták.

3. Gaál Zoltánt elnökké választották.

4. Móritz Lászlót alelnökké választották.

5. Adler Pált titkárrá választották.

6. dr. Békássy Albertet pénztárossá választották.

7. Kovács Ferencet (Norvégia) és Nagy Zoltánt (Magyarország) vezetőségy tagokká, valamint dr. Aniszi Kálmánt vezetőségi póttaggá választották.

8. Ungváry Tamást és Csikós Tibort a jelölőbizottság tagjaivá választották.

9. Az előljárók megbizatása 2014-01-01 és 2014-12-31 között érvényes.

10.Az alapszabály 4. paragrafusának módosítását a szavazók jóváhagyták. A 4. paragrafus új változata: "Az egyesület tagja az, aki anyagiakkal (tagdíj, adomány), vagy önzetlen munkájával járul hozzá az alapszabály 3. paragrafusában megfogalmazott célkitűzések megvalósításához".

11.A tagdíj 2014-ben egyéneknek és családoknak változatlanul 50 svéd korona.

12.Az egyesületet érintő szerződést vagy megállapodást kizárólag az elnök írhat alá.

13.A pénztári teendőket az elnök a pénztárossal együttműködve végzi.

 

Stockholm, 2014-01-03

 

Moritz László
elnökhelyettes

Adler Pál
titkár