Híreink      

 A 2015 évi valamint a 2016 első negyedévi pénztári jelentés
megtekinthető a
 Pénztári   jelentés 
rovatban

Megjelent az Ághegy antológia X. kötete
(46-50 szám)

Megjelent a Magyar Liget legújabb száma
(2015 / 4-5)

 ♦

A Társaság 2015 évi virtuális közgyűléséről készült jegyzőkönyv
megtekinthető a
Jegyzőkönyv

rovatban

 

 

Jegyzőkönyvek

Az új vezetőség virtuális alakuló gyűlése a világhálón

2014-01-04 - 08


TÉMA:

A vezetőségi tagok feladatkörének meghatározása:

1)

 a) Elnök:

- Felelõs az ÁLBT mûködéséért, valamint az alapszabályba foglaltak
betartásáért.
- Szervezi és irányítja a vezetőség munkáját.
- Összehívja a közgyűlés/taggyûlést, összehívja és vezeti a vezetőségi gyűléseket.
- Képviseli az ÁLBT-t.
- Aktív részt vállal az ÁLBT programjainak kidolgozásában.

 b) Alelnök:

- Helyettesíti az elnököt annak akadályoztatásakor és segíti minden munkájában.
- Átveszi az elnök feladatkörét, ha az elnök a megbízatási idejének lejárta előtt távozik, valamint irányítja az ÁLBT-t az új elnök megválasztásáig.
- Aktív részt vállal az egyesület programjainak kidolgozásában és megvalósításában.

 c) Titkár:

- Végzi az adminisztratív feladatokat.
- Vezeti a vezetőségi ülések jegyzőkönyvét.
- Követi a határozatok végrehajtását.
- Előkészíti a vezetõségi űléseket és az évi közgyűlést.

 d) Pénztáros:

- Felügyeli az ÁLBT gazdasági tevékenységét
- Nyilvántartja az egyesület tagságát.
- Az elnökkel együttműködve végzi a rendszeres kifizetéseket.
- Részt vesz a vezetőség munkájában.

 e) A vezetőség többi tagjai között történik az egyéb munkakörök szétosztása.

 2)

Ha mind az elnök, mind az alelnök akadályozva van, akkor a többi vezetőségi tag gyűlése alkalmával kijelölt vezetőségi tag (tagjok) képviseli(k) az ÁLBT-t. 

 (3)

Döntéseit a vezetőség a virtuális gyűlésen résztvevő vezetőségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

 

A fenti javaslatot 5 vezetőségi tag jóváhagyta. 

Az előljárók feladatkörét ezzel szabályoztuk.

 

Gaál Zoltán

elnök