Híreink      

 A 2015 évi valamint a 2016 első negyedévi pénztári jelentés
megtekinthető a
 Pénztári   jelentés 
rovatban

Megjelent az Ághegy antológia X. kötete
(46-50 szám)

Megjelent a Magyar Liget legújabb száma
(2015 / 4-5)

 ♦

A Társaság 2015 évi virtuális közgyűléséről készült jegyzőkönyv
megtekinthető a
Jegyzőkönyv

rovatban

 

 

Magyar Liget                                                                   http://magyarliget.hhrf.org/

 

A Magyar Liget rövid története

 

A dél-svédországi magyarok családi lapja az 1988 szeptemberében indult Lundi Lap folyamatos bővülésével kívánta folytatni az első számában megfogalmazott célkitűzéseit. „Ez a lap próbálkozás.”- .írta Tar Károly a lap alapítója, majd így folytatta: „Abból az egyre égetőbb igényből fakad, hogy elkülönülésünk, divatos szóval élve, atomizálódásunk akadály. Csakis együtt maradhatunk meg anyanyelvünkben, kultúránkban, ápolhatjuk értékes hagyományainkat.”

A lap mottója Dsida Jenő erdélyi költő mai is érvényes verssora: Mindig magunkért, soha mások ellen. Jelen van a világhálón, és magyarságukat tudatosan vállaló, ügybuzgó emberek szolgálatával sokszorosításban is terjesztett, hogy a Svédországi Magyarok Szövetségének Híradója és az Északi Magyar Protestáns egyházak lapja, az Új Kéve mellett betöltse családi lapként vállalt feladatát anyanyelvünk és műveltségünk ápolásában.

A Lundi Lap híranyaga folyamatosan bővült a szomszédos városok és országok magyar közösségeinek híreivel, célszerűnek tűnt városonként lapot készíteni, hogy az illető helyen a magyar egyesületek a helyi hatóságok támogatását is elnyerjék és a magyar írásbeliség gyakorlatára biztatva tagjaikat, kialakíthassák fiókszerkesztőségüket. Lund, Kristianstad, Helsinborg, Malmö, Halmstad, Göteborg, a dániai Koppenhága és a norvég Oslo városokban. Így alakult ki, a 2000 szeptemberében indult, és felváltva, nyolc helység újságát magában foglaló új lap, a Magyar Liget családi lap jellege. (Erről bővebbet a honlap Szélrózsa című, egy világlap tervezetéről szóló írásból.) Napjainkban immár a skandináviai magyar családok lapja, amelynek az anyaországgal és a Kárpát-medencei magyarokkal való kapcsolat elmélyítését számos tudósítónk biztosítja.  A lap nevében a Liget ( Lund) mutatja, hogy ebben az egyetemi városban készül. Állandó rovatai családi lap jellegét mutatják: Jelenidő, Lélekgondozó, Iskola, Gyermekeknek, Történelem, Nyári történetek, Vidám oldal stb. Jelenléte a világhálón: egyike a legkorszerűbbeknek. A lap kitartó munkatársai: Bartha István,  Békássy Albert, Kovács Ferenc, Szakács Sándor Ferenc, Szalontai Éva és sokan mások.

Tar Károly a Magyar Liget családi lap szerkesztésével járó munkát 2015. novemberében átadta dr. Békássy Albertnek.