Híreink      

 A 2015 évi valamint a 2016 első negyedévi pénztári jelentés
megtekinthető a
 Pénztári   jelentés 
rovatban

Megjelent az Ághegy antológia X. kötete
(46-50 szám)

Megjelent a Magyar Liget legújabb száma
(2015 / 4-5)

 ♦

A Társaság 2015 évi virtuális közgyűléséről készült jegyzőkönyv
megtekinthető a
Jegyzőkönyv

rovatban

 

 

 

 

 

A 2016 évi vezetségválasztó közgyűlés vitája

Vita

 

Javaslatok az Ághegy illetve az Ághegy-Magyar Liget Baráti Társaság megújítására

Cél: A javaslat célja, hogy a folyóirat és az azt támogató baráti társaság a magyar kultúra előretolt bástyája legyen, teljes jogú része a magyar kulturális életnek és megbecsült, jól ismert tagja a skandináv kulturális életnek, hogy így még határozottabban tölthesse be a híd szerepet. A magyar kultúra "meghonosítása" Skandináviában nagyban elősegítené, hogy a magyarságról alkotott kép autentikusabb legyen. A pozitív kép  nagyban erősítené a magyarság stratégiai helyzetét a világban, ez pedig jótékonyan hatna a nemzeti identitás tudatra is, hiszen egy megbecsült nemzethez érdemes tartozni. A nemzeti identitás erősítése különösen fontos ha arra gondolunk, hogy a tizenötmilliós nemzet jó része a világban szétszórtan él.

1. Az Ághegy státuszán változtatni kell. Az Ághegyet nem "csupán" skandináviai magyar folyóiratként kell kezelni, s a mögötte álló Ághegy-Magyar Liget Baráti Társaságot nem kizárólag skandináviai magyar szervezetként.  Az Ághegy magyar folyóirat, s mint ilyen, a magyar irodalmi élet szerves része, mint a többi, Magyarországon megjelenő irodalmi lap.  Így az Ághegy-Magyar Liget Baráti Társaság sem egyedül svédországi szervezetként kezelendő, hanem magyar kulturális egyesületként is. A folyóirat kiadása és terjesztése nem csupán skandináviai magyar, hanem összmagyar érdek, mert az a magyar kultúra előretolt bástyája lehet a skandináv országokban. Ugyanez vonatkozik az Ághegy könyvekre is. Az Ághegy által számon tartott alkotók kerüljenek ki a skandináv provincialitásból, és válhassanak az összmagyar kultúra részévé. (Ehhez például rendszeres hazai szereplést kell számukra biztosítani.)

Látni kell azonban, hogy az Ághegy státuszán nem lehet csupán önerőből változtatni, ehhez az anyaország hathatós támogatása és együttműködése szükséges.

2. Az Ághegy-Magyar Liget Baráti társaság nevét célszerű volna Ághegy-Magyar  Kulturális Misszió (a továbbiakban ÁMKM), vagy Ághegy Kulturális Misszió névre változtatni. Így nevében is tükrözné azt a célkitűzést, amely a magyar kultúra meggyökereztetését szolgálná Skandináviában. Az Ághegy Magyar Kulturális Misszió felvállalná az Ághegy folyóirat és a Baráti Társaság eddigi feladatait, ám a Magyar Liget folyóirat tevékenységétől ezeket célszerű szétválasztani.  Mindez nem zárja ki a szoros együttműködést a Magyar Ligettel, amely a skandináviai magyarok "szűkebb és egyben fogadott hazájában" a magyar identitást erősítő fórum szerepét tölti be.

3. Sok olyan rendezvény van Svédországban/Skandináviában, ahol az ÁMKM segítségével a magyar kultúra megjelenhetne. Ilyen például az évről-évre megrendezett göteborgi könyvvásár. Magyarország részvételét az ÁMKM illetve Ághegy közreműködésével lehetne megvalósítani, és az Ághegy lehetne a záloga, hogy a könyvszakma képviselőivel a folyamatos kapcsolat megmaradjon Skandináviában. Mindez például élénkítőleg hatna a fordításokra. Olyan skandináv, illetve magyar írók művei kerülhetnének előtérbe, amelyek eddig elkerülték a könyvszakma figyelmét. (De ugyanez, vagyis a jelenlét és a kapcsolatteremtés fontossága illetve fenntartása vonatkozik pl a koppenhágai művészeti fesztiválra, vagy egyéb nagyszabású rendezvényre.)

4. Az ÁMKM földrajzi helyzeténél fogva svéd, illetve skandináv alkotók Magyarországgal való kapcsolatteremtését is segíthetné. Így a híd mindkét irányba működne, még szorosabbra fűzve a szálakat Skandinávia és Magyarország között. Általában véve, igen fontos lenne a személyes kapcsolatok kiépítése a skandináv kulturális élet jeles képviselőivel.

5. Az Ághegy eddig is virtuális térben mozgott, munkatársai szerte a világban munkálkodnak. A virtualitás a folyóirat egyik fő erénye, amit tovább kell erősíteni, mert ez felel meg a kor kihívásainak. A virtualitás lehetővé teszi, hogy a folyóirat a tizenötmilliós nemzet fóruma legyen. 

6. Az Ághegy (ÁMKM) tartsa meg politika mentességét. Ez egyébként kívánatos volna minden hazai és külföldi magyar kulturális szervezet számára. Így a Magyarországról kialakított kép sem lenne politika függő, nem tépáznák azt meg a politikai életre jellemző viharok, csaták. Az országimázst nem lehet a politikára építeni,  maradandóbb értékekbe kell fogózni. Ilyen lehet a művészet, a kultúra.

7.  A fent említett javaslatok megvalósításához a hazai kultúrpolitika együttműködési készsége és anyagi támogatása szükséges.

 

Lipcsey Andersson Emőke

info@lipcseyemoke.com

0721822028

Göteborg, 2011.10.23.

Első vélemény

 

A „fellegek fölötti napsütésben” született magasröptű és ideális elképzelés! Annyiban osztom is a deklarált elvekről a véleményt, hogy a nagyvilágban egyféle határtalan 

magyar szellemi hazában élünk.  A  világháló „virtuális realitása” ezért oly jelentős!

Van viszont sok, de és ám:

  • Sok szép és jó ötlet mellett az Ághegy és a Magyar Liget folyóirat tevékenység szétválasztása - enyhén szólva – megalomán s „bukásra” ítéltnek tartom, Az igencsak behatárolt önkéntességre épülő emberi és anyagi erőinket csupán elfecsérelnénk.
  • Sokévi „földközeli” nyugat-európai tapasztalataim azt sugallják, hogy 
    csak annyit valósíthatunk meg, amennyit ÖNERŐNKBŐL elérhetünk.
  • A realitások távlatában hitetlen tamáskodásomért szíves elnézésedet kérem, de kimondom: felejtsük el az olyan - annyira áhított - fogalmakat, mint- „anyaországi hathatós támogatás és együttműködés”,  „a hazai kultúrpolitika együttműködési készsége és anyagi támogatása”.
  • Ilyen anyagiak egyszerűen nem léteznek – ez nem megy sem egyházi, sem kultúrpolitikai vonalon. A szomorú valóság minden jó szándékú irodalmi nyavalygásunk az anyaországi egetverő gondok tömkelege távlatában csupán csepp az óceánban – sem nem oszt, sem nem szoroz. Csak nekünk „fáj” és erre aligha építhetünk.

                                                                                                                              Békássy Albert

 

 
 
Második vélemény
 
Tisztelt vezetőség!
 
 
Tar Károly , Gaál  Zoltán és a vezetőség más tagjaival folytatott  telefonbeszélgetés és az a tény, hogy Zoltán  a továbbiakban is képviseli  az Á_ML BT. színeit  mint elnők, véleményem szerint kialakult egy "tegyünk valamit"  építőnek tűnő hangulat.Ennek alapján röviden összefoglalnám a számomra legfontosabb pontokat :
 
1) Az Á_ML-BT alapszabályzatába beilleszteni azokat a kitételeket( nincs sok) amiket a svéd jogszabály megkövetel.A BT célja az Ághegy- Magyar Liget lapfolyamok  anyagi  támogatása  és népszerűsítése.
Mivel az Ághegy-Magyar Liget lapfolyam jogi személy, külön jogi rendszerben működik. Az Ághegy mint lapfolyam a BT-tól teljesen függetlenül is pályázhat anyagi támogatást és ezekről saját adminisztráció alapján számol el ,kötelezettség nélkül a BT-irányába. A BT-nak csak  a BT -tól kapott támogatásról számol el.
 
2) A közgyűlés alapos előkészítése és megtartása.Választás , tisztségek leosztása írásban való foglalása.
 
3) Megszámláltatás.Jegyzékbe vétele a tagságdíjakat befizetett személyeknek.Nem probléma ha csak 10-15 vagyunk ma.Minden vezetőségi tag hozzon csak 10-12 új tagot(tudom nem könnyű de én válalom)Már vagyunk 60-70 és erre már lehet építeni.A tagdíjat vigyük le 50 koronára, talán ez nem hangzik túl soknak.Tudom kevesebb lesz a támogatottság a SMOSZ ,vagy svéd részről de valamit csak kapunk. Ha van évi közgyűlési jegyzőkönyv svéd nyelven,  akkor  kaphatunk külön segítséget a SMOSZ-tól.
Ezzel párhuzamosan az Ághegy mint lapfolyam folytathatja az anyaországi anyagi források felkútatását .
 
4) az ÁGHEGY-MAGYAR LIGET BT. nevének megtartása .
 
5) Tar Károlynak mint alapítónak TISZTELETBELI ELNŐKSÉGE folytatólagosságot élvezzen.
 
6) Legtöbben főiskolai vagy  egyetemi végzettséggel rendelkezünk és tisztában vagyunk a törvényes előírások betartásának szükségességével.Ezt próbálltuk betartani amennyire csak lehetett a Károly és Ágnes társaságában aki becsülettel vezette a pénzügyi folyamatokat,  éveken keresztül.Nem sikerült viszont megfelelő titkárt és szevező képességgel ellátott  elnőköt talállni több éven át .Most látok erre lehetőséget. Zoltán, Ágnes  és Júlia személyében.
 
Mivel szocialis munkások vagyunk valamennyien , egy nagyon nemes célért küzdünk,nagyon fontosnak tartom a múlt  kisebb téveséseinek nem felidézését .Ha viszont nem rosz szándékkal hibázunk ne vonjuk egymást kérdőre és ne oktassuk ki egymást LEGYÜNK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HÖLGYEKRE   a felmerülő problémák esetén , amik elkerülhetetlenül felmerülnek közös munkánk alkalmával.Nézzünk csak előre és alakítsunk ki egy igazi csapatmunkát, nyelvünk , kultúránk és identitásunk  megörzése és népszerűsírése érdekében.Ti igazán dícséretre méltó fáradságos munkát végeztek .Csak tőlünk függ milyen eredménnyel.
 
Bocsánatot kérek ha túl szókimondó voltam bizonyos összefüggésekben de a cél érdekében még ez is megbocsájtható.Köszönöm!
 
Baráti tisztelettel
 
Moritz László (alapító )alelnők
 
 
Az elnök hozzászólása:
 
Minden kezdeményezést örömmel és érdeklődéssel fogadunk. Magától értetődő, hogy vállalkozásunkat fejleszteni kell. Aki úgy érzi, hogy van kedve, ideje és ereje vamamit is tenni az Ághegy folyóirat, a Magyar Liget családi lap, az Ághegy könyvek vagy a Baráti Társaság érdekében, jelentkezzen a Kapcsolat rovatban. 
 
Zoltán Gaál
 
 
A vitát nem zárjuk le 
 
Lipcsey Andersson Emőke javaslatait nem szabad szem elől tévesztenünk ,még akkor sem, ha egy részüknek megvalósítása komoly nehézségekbe ütközik, más részüknek elfogadása nem tűnik kívánatosnak.
 
Gaál Zoltán
az ÁLBT elnöke